Od danes je mogoče oddati vlogo za izdajo biometrične osebne izkaznice. Te bodo vsebovale dva prstna odtisa in fotografijo v treh različnih tehnikah izdelave. Veljavne osebne izkaznice se lahko uporabljajo do poteka veljavnosti, torej jih ni treba menjati. To velja tudi za osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu starosti.

Vlogo lahko oddate samo osebno

Vlogo za biometrično izkaznico je mogoče oddati samo osebno na kateri koli upravni enoti v Sloveniji ali na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Slovenije v tujini. K vlogi je treba priložiti staro osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali drugo javno listino, s katero državljan izkaže istovetnost, in fotografijo. Ob oddaji vloge se vsem državljanom od dopolnjenega 12. leta starosti odvzameta dva prstna odtisa.

Osebna izkaznica bo praviloma izdelana in predana na pošto v petih delovnih dneh. Z družbe Cetis pa so prejšnji teden sporočili, da bo zaradi vojne v Ukrajini, ki je povzročila motnje v zadnji fazi razvoja programskega dela, morebiti prišlo do krajšega zamika pri izdelavi dokumenta, zato prosijo za razumevanje.

Vizualno drugačna in elektronska

Biometrična osebna izkaznica bo vizualno drugačna od dosedanjih, poleg tega pa bo tudi elektronska. Vsebovala bo več kot 45 grafičnih zaščitnih elementov. Med novosti izkaznice spada čip, na katerem bosta zapisana biometrična podatka, torej podoba obraza in dva prstna odtisa. Čip bo vseboval tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in dve sredstvi elektronske identifikacije.

Nova osebna izkaznica bo tako omogočala elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje. Vsebovala bo tudi QR-kodo, ki bo omogočala preverjanje veljavnosti na portalu e-Uprava. Predvidoma osem mesecev po začetku izdaje biometričnih osebnih izkaznic bo mogoča tudi uporaba v sistemu zdravstvenega zavarovanja.

Tudi za otroke

Otrokom do dopolnjenega 12. leta starosti bodo izdajali biometrične osebne izkaznice, ki pa ne bodo elektronske, vseeno pa bodo vsebovale čip. Ob vložitvi vloge mora biti navzoč otrok, ki je starejši od osem let in se zna sam podpisati.

Veljavnost izkaznic bo enaka kot doslej, torej odvisna od starosti državljana. Biometrična osebna izkaznica bo za otroke do dopolnjenega tretjega leta veljala tri leta, za otroke, stare med tri in 18 let, pa pet let. Za državljane med 18 in 70 letom starosti bo veljala deset let, po dopolnjenem 70. letu starosti pa izdajo osebno izkaznico s trajno veljavnostjo.

Biometrična osebna izkaznica bo od dosedanje dražja za dobrih deset evrov. Trajna izkaznica ali z veljavnostjo deset let bo stala 29,53 evra. Izkaznica za otroke do tretjega leta starosti bo stala 22,27 evra, za otroke med tretjim in dvanajstim letom 24,07 evra, za najstnike med 12 in 18 letom pa 24,93 evra, poroča STA.