Tisti, ki navodil oziroma odredb policistov ne bodo upoštevali, bodo kršili zakon o javnem redu in miru, opozarjajo na policiji. Prekrškovni organ za obravnavo kršitve odloka pa je zdravstveni inšpektorat.

Nadzori z inšpektorji in policisti

Kot so na policiji pojasnili za STA, je za izvajanje nadzora zakona o nalezljivih boleznih pristojen zdravstveni inšpektorat, ki je tudi prekrškovni organ. “Kljub temu pa policisti prioritetno izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive/ih bolezni s skupnimi poostrenimi nadzori z zdravstvenim inšpektoratom in samostojno,” so navedli.

Pojasnili so, da policisti v primeru, da pri izvajanju policijskih nalog naletijo na skupino ali posameznika, ki krši kateri koli odlok vlade, izdan na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, izvedejo postopek, ugotovijo okoliščine in če pri tem ugotovijo elemente prekrška, jih dokumentirajo in odstopijo ugotovitve prekrškovnemu organu.

Policisti kršitelje opozorijo, naj s kršitvijo prenehajo. Ukažejo jim na primer, naj se razmaknejo. Osebe, ki ne upoštevajo odredbe policista, storijo prekršek iz 22. člena zakona o varstvu javnega reda in miru, v tem primeru pa policist izvede prekrškovni postopek.

Na policiji trenutno še nimajo podatkov o izvedenih ukrepih, povezanih z izvajanjem odloka, ki je začel veljati danes. Ugotavljajo pa, da ljudje v večini primerov ukaze, opozorila, priporočila policistov upoštevajo tudi, če se niso dosledno držali omejitev odlokov vlade, izdanih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih.

Na policiji napovedujejo, da bodo policisti vse odloke in ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni, tako kot doslej, dosledno obravnavali in odstopali ugotovitve drugemu prekrškovnemu organu, istočasno pa zagotavljali izvajanje ukrepov.

Policija še vedno opravlja svoje primarne naloge

Poleg tega so opozorili na policiji, policisti izvajajo tudi naloge pri spremljanju konvojev preko ozemlja Slovenije ter vrsto nalog za zagotavljanje varne in hitre oskrbe različnim intervencijskim skupinam. Kljub temu, da je omejeno prehajanje preko državne meje, izvajajo tudi naloge na mejnih prehodih, še naprej pa izvajajo tudi intervencije, preprečujejo in obravnavajo kazniva dejanja, nadzorujejo promet, obravnavajo prekrške in prometne nesreče.