Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so zaključili postopek obravnave v zvezi z sklepanjem svetovalnih pogodb na ministrstvu za zdravje. Zaradi zaznanih sumov kršitev iz pristojnosti drugih organov je komisija zadevo odstopila v obravnavo policiji, inšpektoratu za delo in Finančni upravi RS (Furs), sama pa je postopek ustavila.

Pri eni pogodbi ugotovili sum kaznivega dejanja

Na komisiji so v marcu in aprilu prejeli več prijav, ki so se nanašale na sklepanje svetovalnih pogodb na ministrstvu za zdravje in organih v sestavi ministrstva, in sicer v obdobju od junija 2022 do januarja 2023. V okviru predhodnega preizkusa so pridobili pojasnila in dokumentacijo ministrstev za zdravje, za javno upravo in za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Fursa ter vpogledali v javno dostopne podatke, so danes sporočili s KPK.

Od 94 sklenjenih svetovalnih pogodb je KPK pri eni, in sicer pri podjemni pogodbi, sklenjeni s takratno vodjo kabineta ministra, ugotovila sum kaznivega dejanja, zato je zadevo odstopila policiji.

Zaradi zaznanega suma kršitve določb zakona o delovnih razmerjih je zadevo odstopila tudi v informacijo oziroma pristojno reševanje inšpektoratu za delo, zaradi zaznanega suma kršitve zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih pa je zadevo odstopila tudi Fursu.

Komisija sumov kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za katerega je pristojna, ni potrdila, zato je sama postopek ustavila, so še sporočili.

V času Bešič Loredana

Nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan med letoma 2022 in 2023 v šestih mesecih z zunanjimi svetovalci sklenil prav 94 pogodb, in sicer v skupini vrednosti 1.068.694 evrov. Bešič Loredan oziroma takrat njegovo ministrstvo je podjemno pogodbo sklenilo tudi z nekdanjo vodjo kabineta Sandro Kašca.