V sindikatu Fides so odločili, da bodo zdravniki na URI Soča kljub stavki začeli opravljati zdravniške preglede za potrebe vseh voznikov s posebnimi potrebami. Za to so se odločili kljub temu, da inšpektorata na zavodu nista ugotovila nepravilnosti. "Vlada naj tega ne razume kot korak nazaj, ampak korak naprej," so poudarili v sporočilu za javnost.

Delovala bo še ena ambulanta več

Od prihodnjega ponedeljka bodo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča tako delovale tri ambulante za voznike s posebnimi potrebami, ob obstoječih dveh še ena dodatna. "Načrtujemo, da bi bili vsi pacienti, ki v preteklih tednih niso prišli do pregleda, obravnavani v dveh tednih. Naročanje pacientov, ki jih je okrog 20, se bo začelo še ta teden," so ob tem v sporočilu za javnost zapisali na inštitutu.

Kljub dejstvu, da delo v URI Soča ves čas stavke poteka v skladu z veljavno zakonodajo in da s tem povezani inšpekcijski pregledi niso zaznali neskladnosti ali kršitev, so se za to odločili, ker svojim pacientom ne želijo povzročati dodatnih težav na področju, ki za marsikoga pomeni pomemben način samostojnosti in aktivnega življenja, so dodali na inštitutu.

Na URI Soča namreč opravljajo obvezne zdravniške preglede, ki jih mora za podaljšanje oziroma izdajo vozniškega dovoljenja opraviti vsaka oseba s statusom invalida, ki uporablja prilagojeno vozilo. Med stavko pa so v tej ambulanti obravnavali le paciente, ki so stari do 18 in nad 65 let.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides se je danes skupaj s stavkovnim zborom zdravnikov na URI Soča odločil, da tamkajšnji stavkajoči zdravniki omilijo stavkovne aktivnosti na način, da bodo zdravniški pregled za potrebe vozniškega dovoljenja lahko opravili vsi, tudi tisti, med starostjo 18 in 65 let.

Menijo, da je za nastalo situacijo kriva vlada

"To odločitev smo sprejeli kljub temu, da zdravstveni inšpektorat in inšpektorat za delo nista ugotovila nobenih nepravilnosti. Vlada naj tega ne razume kot korak nazaj, ampak korak naprej. Kajti zdaj nas ne bodo imeli več česa obtoževati in bo postalo jasno, da ves čas nam in javnosti podajajo prazne fraze, brez iskrenega namena rešitve slovenskega javnega zdravstva," so poudarili v sindikatu Fides.

Menijo, da za nastalo situacijo ni kriv Fides, ampak vlada, ki zavestno ne želi rešiti administrativne težave dvajsetih invalidov, ki jim je med stavko poteklo vozniško dovoljenje. "Namesto tega se je raje odločila, da bo zaposlene na URI Soča, ki dan in noč še vedno skrbno oskrbujejo paciente, prikazala kot zlobneže in na njih prevalila odgovornost za svoje početje," so navedli na Fidesu. Vlado so v sporočilu za javnost pozvali k spoštljivi komunikaciji in primernemu pristopu k pogajanjem.

Zdravstveni inšpektorat je v petek v URI Soča preverjal spoštovanje določil s področja zdravniške službe in pacientovih pravic med zdravniško stavko. Inšpektorat za delo pa je preverjal spoštovanje določil zakona o stavki in delovnopravne zakonodaje. V nobenem pregledu niso zaznali neskladnosti ali kršitev. Ministrica za zdravje je sicer v minulih dneh izrazila začudenje, da inšpektorat za delo na URI Soča ni odkril kršitev odloka vlade o zagotavljanju zdravniške službe v času stavke.

Na URI Soča sicer še poudarjajo, da vse druge zdravstvene storitve pri njih potekajo nemoteno. Med njimi so našteli področja fizioterapije, delovne terapije, logopedije, ortotike in protetike, psihologije, socialnega dela in zdravstvene nege.

Fides stavka od 15. januarja. Zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov.

STA