DZ je danes z 80 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Pomoč bodo lahko dobili vsi gospodarski subjekti, tudi tisti v sektorju kmetijstva in ribištva. DZ pa je danes z 59 glasovi za in nobenim proti tudi sprejel zakon, po katerem bodo socialno najranljivejša gospodinjstva prejela enkratni energetski dodatek. Ob kritikah, da ne bodo zajeti vsi pod pragom tveganja revščine, vlada zagotavlja, da bo spremljala razmere in morebiti zagotovila dodatno pomoč.

Takšno pomoč dobijo podjetja

Po zakonu bo država upravičencem subvencionirala najmanj 30 odstotkov energetskih stroškov v obdobju od začetka junija do konca leta, če so jim cene energije letos zrasle vsaj za dvakratnik povprečja cen v preteklem letu.

Upravičenci bodo lahko pridobili enostavno pomoč, ki predvideva do 500.000 evrov pomoči in kritje do 30 odstotkov upravičenih stroškov, ali posebno pomoč v višini do dva milijona evrov in prav tako do 30 odstotkov upravičenih stroškov, pri čemer bo izračun upravičenih stroškov od 1. septembra letos naprej omejen na največ 70 odstotkov porabe v enakem obdobju leta 2021.

Predvidena je tudi pomoč energetsko intenzivnim podjetjem, kjer bo znesek pomoči prav tako omejen na dva milijona evrov, podjetja pa bodo lahko ob sočasnem dokazovanju izgube iz poslovanja zaprosila za povračila do 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Pomoč izplačana še letos

Med upravičenci bodo pravne ali fizične osebe, ki so se za opravljanje gospodarske dejavnosti registrirale do 1. decembra lani. Po sprejetem dopolnilu bodo med njimi tudi subjekti, ki opravljajo določene dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva ali akvakulture.

Izvzeti bodo subjekti, ki so upravičeni do regulirane cene zemeljskega plina oz. električne energije po drugih uredbah.

Upravičenci bodo podatke vnašali prek aplikacije, ki jo je pripravila agencija Spirit, in sicer v prvem delu za obdobje junij-september, za katero bo pomoč izplačana še letos, nato pa bodo do konca januarja vnesli še podatke za obdobje oktober-december, sredstva za te tri mesece naj bi bila izplačana do sredine marca.

Gre za prvo pomoč gospodarstvu za blažitev draginje, ki spremlja druge ukrepe za blažitev višanja cen, in vlada tudi ob opozorilih iz gospodarstva in opozicije napoveduje, da bo potrebna dodatna, obsežnejša pomoč.

Enotno sprejeli tudi energetski dodatek za najranljivejše

Po zakonu o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva bo dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka za samsko osebo znašal 200 evrov, za družine z enim staršem bo znašal 200 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo, za dvostarševske družine bo znašal 314 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok, bo dodatek 314 evrov. Energetski dodatek za najranljivejše invalide bo po predlogu znašal znašal 200 evrov.

Ukrep predstavlja hitro in osnovno pomoč gospodinjstvom z nizkimi dohodki, je dejal državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan in poudaril, da je predlog treba razumeti v povezavi z ostalimi vladnimi ukrepi za pomoč vsemu prebivalstvu.

Opozicija je želela, da bi se nabor upravičencev razširil tako, da bi zajel kategorije prebivalcev, ki imajo prihodek pod pragom tveganja revščine, med njimi upokojence, zaposlene z minimalno in povprečno plačo, prejemnike nadomestila za brezposelnost, kmete in študente ter vse kategorije invalidov. Predlagali so tudi, da bi se dodatek izplačal tudi družinam z otroki s posebnimi potrebami.

Juvan je dejal, da so se osredotočili na najranljivejša gospodinjstva, ta namreč plačujejo položnice, ne na posameznike. Tako bodo pomoči deležne tudi v predlogih dopolnil navedene skupine ljudi, če živijo v takšnih gospodinjstvih. Ministrstvo želi tudi v sistem pritegniti osebe, ki bi bile do denarne socialne pomoči ali varstvenega upravičene, pa jih v evidencah ni.

STA