Leta 2020 je pandemija covida-19 povzročila zmanjšanje količin vseh odpadkov za devet odstotkov, a je bilo več odpadkov iz zdravstva. Teh je nastalo za slabih pet odstotkov več kot leto pred tem. Za več kot 1,2 odstotne točke se je povečal tudi delež nastalih komunalnih odpadkov v gospodinjstvih, kažejo podatki statističnega urada.

Manj mešanih odpadkov zaradi ostajanja doma

V letu 2020 se je tako najbolj zmanjšala količina nastalih mešanih odpadkov, in sicer za okoli 26 odstotkov. Kot ugotavljajo statistiki, se je zaradi spremenjenih razmer in več časa, preživetega doma, del te količine odpadkov prenesel h količini, nastali v gospodinjstvih, so sporočili iz Statističnega urada RS.

Mineralnih odpadkov je nastalo za 5,5 milijona ton, kar je 10 odstotkov manj kot leto prej. Kljub temu pa so se v nekaterih dejavnostih količine teh odpadkov povečale. Za devet odstotkov so se povečale tudi količine odpadkov iz kemijske priprave, za nekaj manj kot pet odstotkov pa količine nekovinskih odpadkov.

Odpadkov iz zdravstva in bioloških odpadkov je bilo za 4,7 odstotka več, nastalo jih je 6079 ton. Med tovrstnimi odpadki se je najbolj povečala količina nevarnih odpadkov, za 36 odstotkov. Po drugi strani pa se je količina nenevarnih odpadkov iz zdravstva zmanjšala za nekaj več kot tri odstotke.

Za skoraj dva odstotka se je med pandemijo povečala količina nastale odpadne hrane. V gospodinjstvih je nastalo za sedem odstotkov več teh odpadkov, v trgovinah z živili pa za skoraj šest odstotkov več. Je pa bilo zabeleženo zmanjšanje količin odpadne hrane v proizvodnji hrane in v gostinstvu ter strežbi hrane.

Vpliv zapiranja šol, trgovin in gostiln

Zaradi različnih ukrepov za preprečevanje širjenja pandemije so bile dlje časa zaprte šole, trgovine, gostilne in druge dejavnosti, kar se je odražalo tudi v količinah nastalih odpadkov. Tako je bilo leta 2020 v predelovalnih dejavnostih na letni ravni proizvedenih osem odstotkov manj odpadkov, v gostinstvu za 22 odstotkov, v zdravstvu in socialnem varstvu za 53 odstotkov manj, v finančnih in zavarovalniških dejavnostih pa za 67 odstotkov manj.

Se je pa za 56 odstotkov povečala količina odpadkov, proizvedena v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, za 71 odstotkov v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in za 191 odstotkov v dejavnosti poslovanja z nepremičninami.

Manj se je recikliralo

Po ugotovitvah statističnega urada se je leta 2020 tudi manj recikliralo. Tako je bilo v tem letu recikliranih 3,2 milijona ton odpadkov oziroma sedem odstotkov manj kot leta 2019, za skoraj devet odstotkov se je zmanjšala tudi obdelava v bioplinarnah in kompostarnah. Zmanjšal se je tudi sežig odpadkov v energetske namene, in sicer za šest odstotkov.

Lani so reciklirali največ mineralnih odpadkov, sledili so kovinski odpadki, odpadki iz papirja in kartona, živalski in rastlinski odpadki ter kemijski odpadki.

V 2020 se je izvoz odpadkov zmanjšal za skoraj en odstotek. Pri tem se je izvoz odpadkov v države EU zmanjšal za sedem odstotkov, izvoz odpadkov v države zunaj EU, ki je obsegal nekaj več kot 10 odstotkov vsega izvoza, pa se je povečal za skoraj 130 odstotkov.

Uvoz odpadkov se je zmanjšal za okoli osem odstotkov. Uvoz odpadkov iz držav EU se je zmanjšal za sedem odstotkov, uvoz odpadkov iz držav zunaj EU pa za 19 odstotkov, so še sporočili iz statističnega urada.