Prvič doslej se danes na več kot 200 vpisnih mestih po državi začenja vpisovanje t. i. ljudskih obveznic, namenjenih fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji. Izdane bodo v skupnem obsegu 250 milijonov evrov in z ročnostjo tri leta, letna obrestna mera bo znašala 3,4 odstotka, v izplačilo pa bodo zapadle konec februarja 2027.

249 vpisnih mest po državi

Obveznice bodo dostopne na 249 vpisnih mestih po državi, in sicer prek petih distributerjev, to so banke NLB, Nova KBM, BKS in SKB ter borzno-posredniška družba Ilirika. Konkretneje - na voljo bodo v 37 poslovalnicah NLB, 45 poslovalnicah Nove KBM, 109 poslovalnicah Pošte Slovenije, osmih poslovalnicah BKS, 46 poslovalnicah SKB ter štirih poslovalnicah Ilirike.

Vpisovanje ljudskih obveznic se bo začelo danes ob odprtju poslovalnic in bo trajalo do 16. februarja do 12. ure. Na voljo bodo za vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Pozneje, ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi, bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli.

Minimalni znesek je 1000 evrov

Da bi omogočili sodelovanje čim večjemu številu vlagateljev, je minimalni znesek vpisa določen pri 1000 evrov oz. pri vrednosti ene obveznice, maksimalni pa pri 100.000 evrov (100 obveznic). Pozneje, ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljansko borzo, omejitev glede obsega trgovanja ne bo.

Za oddajo naročila za nakup obveznic bo moral vlagatelj pri banki ali borznoposredniški hiši odpreti trgovalni račun vrednostnih papirjev, če ga seveda še nima. Pri tem bo potreboval osebni dokument, številko bančnega računa, davčno številko ter enotno matično številko občana.

Z izdajo ljudskih obveznic želijo na finančnem ministrstvu zagotoviti dodatna sredstva za državni proračun, ki ga v prihodnjih letih čakajo visoki izdatki za obnovo Slovenije po poplavah avgusta lani. Hkrati je cilj prispevati k razvoju kapitalskega trga ter k večjemu finančnem opismenjevanju prebivalcev, kot tudi aktivirati del vlog gospodinjstev, ki so zdaj v bankah.