Ob rahljanju ukrepove se v zadnjih dneh poraja tudi vprašanje, kdaj bodo sodišča bolj široko odprla svoja vrata. Doslej so ob strogih omejitvenih ukrepih v sodnih klopeh potekale le nujne zadeve, za bolj odprto delovanje pa bo najverjetneje potrebno spremeniti zakonodajo. Neuradno naj bi po najbolj optimističnem scenariju lahko do postopnega odpiranja sodišč prišlo meseca maja, poroča Dnevnik. 

Omejitev poslovanja sodišč z odredbo določijo na vrhovnem sodišču, vezani pa so na aktualno zakonsko podlago, ki je precej toga. Zakon o sodiščih v 83. a členu določa, da sodišča ob naravnih in drugih hujših nesrečah, ob večjih epidemijah ali podobnih večjih izrednih dogodkih opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, tako kot v času sodnih počitnic. Znotraj tega imajo na vrhovnem sodišču zelo malo manevrskega prostora, katere dejavnosti na sodišču dovoliti in katere ne, še poroča Dnevnik.

Odvetniki za hiter pričetek

Na ministrstvu za pravosodje so za Dnevnik povedali, da bo za spopadanje pravosodja z razmerami, ki jih narekuje epidemija covid-19, še posebej na področju zakonodaje, treba pazljivo tehtati med različnimi pogledi, interesi in pristojnostmi institucij in deležnikov v pravosodju

Na odvetniški zbornici so sicer vrhovno sodišče in pravosodno ministrstvo že pred dnevi pozvali k takojšnji aktivaciji sodne veje oblasti. Vse bolj je obenem vedno bolj verjetno, da bodo sodne počitnice, ki so v sodstvu med 15. julijem in 15. avgustom, letos krajše.