Prepovedane substance so prisotne že tisočletja in nič ne kaže, da bodo kadarkoli izginile. V Sloveniji so najbolj razširjene prepovedane substance marihuana, MDMA, kokain, amfetamin. Po podatkih nacionalne raziskave NIJZ o uporabil tobaka, alkohola in drugih drog, ki so jo izvedli leta 2018, je 21 odstotkov prebivalcev Slovenije že kdaj v življenju uporabilo katero izmed prepovedanih drog, najbolj razširjeno prepovedano drogo – konopljo, je že kdaj v življenju uporabilo 20,7 odstotkov prebivalcev Slovenije. Ekstazi je že kdaj v življenju uporabilo 2,9 odstotka prebivalcev Slovenije, kokain 2,6 odstotka in amfetamin 2,3 odstotka.

O uporabi prepovedanih drog v Mariboru in nasploh v Sloveniji smo se pogovarjali z Natalijo T. Bogataj, strokovno delavko na programu Izberi sam združenja DrogArt

Kaj je združenje DrogArt, za kaj se zavzemate, na katerih področjih ste aktivni, kako delujete?

Združenje DrogArt je zasebna neprofitna volonterska organizacija, ustanovljena leta 1999 z namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Glavna področja delovanja so informiranje, svetovanje in psihosocialna pomoč, terensko delo na prizoriščih nočnega življenja, dnevno terensko delo s psihosocialno pomočjo z mladimi uporabniki drog, izvajanje izobraževanj in delavnic z namenom zmanjševanja škode na področju drog in alkohola med mladimi, publicistična dejavnost, raziskovanje prevalence ter značilnosti uporabe alkohola in drugih drog med mladimi ter načrtovanje novih odzivov.

Koncept zmanjševanja škode na področju drog se osredotoča na dejavnosti, ki uporabnikom drog zmanjšajo tveganja, obenem pa spoštuje pravico in odgovornost posameznika o sprejemanju odločitev o svojem telesu in življenju. Izhaja iz tega, da uporabo drog sprejme kot dejstvo, ter se ne postavlja v vlogo, da definira kaj je za človeka dobro in kaj ne, temveč se človeku približa tam kjer je in mu ponudi informacije, ter strategije s katerimi si lahko zmanjša škodo.

26. aprila naši prostovoljci in prostovoljke organizirajo tudi dogodek EU dan mladih, ki bo potekal v Gramofonoteki. Na  ogled bo razstava njihovih  umetniških del, okrogla miza na temo varnega nočnega življena. Za glasbeno podlago pa bo poskrbljeno še z DJ programom. Dogodek je odprtega tipa.

V Mariborski enoti smo na voljo za informativne pogovore, na voljo so različna info gradiva, brezplačni čepki za ušesa, kondomi, brezplačni taksi kuponi ... V infotočki se lahko odda vzorec prepovedane substance, ki se potem odda v laboratorijsko analizo.  V kolikor ima nekdo težave in si želi narediti spremembo v zvezi z uporabo se lahko vključi v svetovanje. Sicer pa lahko naše vrstniške terenske delavce srečate na različnih prireditvah (klubi, festivali) in dobite potrebne informacije. 

Ali opažate porast uporabe prepovedanih substanc? Kako razširjene so sploh droge v Sloveniji? 

Uporaba prepovedanih substanc v zadnjem obdobju 10 in več let nekoliko narašča,  predvsem marihuana. Droge v Sloveniji so prisotne, prisotno je  povpraševanje. Ljudje se za substance zanimajo predvsem zaradi pričakovanih in željenih učinkov.

V največji meri je prisoten alkohol, ki je legalen, lahko dostopen,  žal pa ga ljudje ne dojemajo kritično in tudi precej pozno prepoznajo težave povezane z alkoholom.

Tudi do marihuane imajo uporabniki dokaj nekritičen odnos, uporaba marihuane ima za določeno skupino ljudi res nekatere pozitivne učinke - zdravljenje nekaterih nevroloških bolezni, lajšanje bolečin in večanje apetita bolnikom, ki prebolevajo rakasta obolenja, pa tudi neželjenih posledic - slabost, lahko sproži panični napad, slabše kognitivne funkcije, kratkoročni spomin, poslabšanje pljučnih kapacitet, pri nekem manjšem odstotku pa lahko pride tudi do blažje fizične odvisnosti. 

Ostale prepovedane substance se vsekakor tudi pojavljajo, niso pa tako zelo razširjene.  

V kateri starostni skupini je največ uporabnikov drog? Kako je s tem v starostnih skupinah do nekje 28 let?

Iz razvojnega vidika je nekako zelo rizično obdobje ob prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo.  V tem obdobju se dogajajo zelo intenzivne spremembe na  telesnem, čustvenem, socialnem in intelektualnem področju.  V tem obdobju si mladi oblikujejo svojo identiteto za kar je potrebnega tudi veliko preizkušanja različnih dejavnosti, odnosov. Pomembnejši od staršev postanejo vrstniki, prisotnih je veliko intenzivnih čustev, ki pa se jih še morajo naučiti uravnavati. Tam nekje pri 15. pride do nekih privih poskusov, pri 17. letih  je prisotno že nekoliko več uporabe.  

Bolj rizičen je potem spet prehod iz srednje šole na fakulteto. Naši možgani dozorevajo do 25. leta. Tam nekje naj bi postali nekako bolj odgovorni. Do takrat pa  je  to obdobje prežeto s številnimi tveganimi vedenji, kamor seveda spada tudi uporaba eksperimetiranje z  drogami. Bolj zgodaj se uporaba substanc prične, večje je tveganje, da se bo zavleklo tudi v odraslo dobo. Večina mladih navkljub eksperimentiranju zaživi običajno življenje (konča šolanje, se zaposli, ustvari družino). 

Opažate še kakšne druge zanimivosti na tem področju?

Predvsem, da  tema prepovedanih drog zbuja precej zanimanja tudi med širšo javnostjo. Tudi za substance, ki pri nas sploh niso prisotne. So pa medijsko zanimive in se poroča o njih na senzacionalističen način. Na nek način je uporaba substanc precej tabuizirana kar onemogoča odprt diskurz, ki presega samo stališča za in proti. Do uporabnikov pa ne pridejo tiste informacije, ki bi jim lahko koristile.

Ljudje so substance uporabljali že tisočletja predvsem zaradi zaželjenih koristi.  

Razsežnosti težav, ki danes spremljajo določeno skupino uporabnikov drog pa so  precej kompleksne (individualne in kolektivne travme, družbene neenakosti,  prav tako pa tudi lastna odgovornost). Težko pripišemo težave zgolj enemu dejavniku, enemu koščku sestavljanke

Kako je z uporabo prepovedanih substanc v Mariboru in okolici? Kaj na tem območju opažate?

Na sliko o tem, kako je z uporabo prepovedanih substanc v Mariboru in okolici, lahko sklepamo na podlagi podatkov, ki jih zasledimo skozi program testiranja substanc, terenskega dela, svetovanja, obiska naše info točke, ... Opažamo, da so substance, ki jih naši uporabniki najpogosteje uporabljajo predvsem alkohol, konoplja, kokain, MDMA, amfetamin.

Število vzorcev, ki jih prejmemo z namenov testiranja je precej stalno, mogoče v zadnjem času malenkost narašča, kar je lahko posledica večje obveščenosti uporabnikov, da DrogArt to možnost nudi in pa upamo tudi obveščenosti uporabnikov o tem, kako pomembno je substanco, ki jo imajo namen uporabiti, pred samo uporabo tudi testirati. 

V zadnjem času opažamo, da se med uporabniki pogosteje pojavljajo neke »nove« oblike substanc, sintetične substance kot so npr. sintetični kanabinoidi, katerih uporaba je nevarna, saj so to substance za katere ni znano kakšne učinke dejansko imajo in kakšne so posledice njene uporabe.  Prav tako v testiranje dobimo tako imenovane »lažne substance«, torej substance, ki so jih uporabniki kupili kot eno substanco, z analizo pa se je pokazalo, da gre za popolnoma drugo substanco. 

V mariborski DrogArt izpostavi izvajamo tudi svetovanje za uporabnike substanc. Število povpraševanj po vključitvi v našo svetovalnico narašča, na nas pa se obrnejo uporabniki različnih starosti, ki bi si želeli spremeniti svoj način uporabe substanc: bodisi zmanjšati uporabo, doseči abstinenco ali pa potrebujejo pomoč pri vzdrževanju abstinence. Na voljo smo jih v živo v prostorih naše pisarne ali pa na spletu v obliki on-line svetovanja.