Letošnji Teden Karitas pod geslom »Upanje za vse« bo potekal od ponedeljka, 27. 11. 2023, do nedelje, 3. 12. 2023. Karitas ljudem v stiski odpira vrata na 445 župnijskih Karitas, kjer se preko celega leta več kot 9.700 prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in opogumiti ljudi v stiski. Skupaj prostovoljci vsako leto opravijo več kot pol milijona prostovoljnih ur za ljudi v stiski.

Največjo pozornost namenjajo družinam ob nenadnem izpadu dohodka

“V tednu Karitas nas bo letos nagovarjalo geslo »Upanje za vse«, ki je tudi letošnja vodilna misel dobrodelnega koncerta Klic dobrote. Ljudem v stiski prinesemo upanje z materialno pomočjo in z bližino, ki jo ljudem v stiski prinašajo sodelavci Karitas. Včasih že majhno dejanje zadošča, da v drugem oživi upanje. Predvsem pa poudarjamo, da je potrebno prinašati upanje družinam v stiski, družinam in posameznikom prizadetim v poplavah, starejšim in dolgotrajno brezposelnim. Na Karitas si prizadevamo, da bi uredili paliativno in dolgotrajno oskrbo starejšim in podporo svojcem. Za dolgotrajno brezposelne si želimo več javnih del in zaposlitve tudi osebam, ki niso več zmožne vstopiti na trg dela. Velikokrat se tudi ne zmorejo vključiti v družbo,” so povedali na Karitasu.

Največjo pozornost v Tednu Karitas namenjajo družinam ob nenadnem izpadu dohodka, ki je lahko posledica smrti, bolezni in nizkih dohodkov, znajdejo v situaciji, ki je same ne zmorejo rešiti. Na Karitas na njihovo stisko odgovarjajo s hrano, plačilom položnic, svetovanjem …

Teden Karitas je ena velika zahvala vsem sodelavcem in prostovoljcem Karitas, vsem darovalcem, podjetjem za izročene darove. Vsi so povabljeni k pomoči, prostovoljstvu in pozornosti do ljudi v stiski.

V letošnjem letu so nekatere družine med nami prizadele poplave. Več kot 4.000 družinam so do sedaj pomagali z 11,5 mio EUR finančne pomoči iz sredstev donacij ljudi, podjetji in tudi državnih sredstev. V prihodnje pa bodo pomagali predvsem najtežjim stiskam glede na škodo in socialno stanje.

Po številnih župnijah v Sloveniji potekajo različna praznovanja

V sredo, 29. 11. 2023, bo potekalo romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo, kjer bo ob 12:00 sveta maša, ki jo bo vodil predsednik Slovenske karitas msgr. Alojzij Cvikl. Mašo bo neposredno prenašala RTS Maribor. Ob 14.00 uri bodo sodelavci Škofijske karitas Celje v Celju ob dvorani Golovec pripravili kosilo. Nato ste povabljeni na javno generalko dobrodelnega koncerta Klic dobrote ob 16:00 v dvorana Golovec v Celju.

V Tednu Karitas po številnih župnijah v Sloveniji potekajo različna praznovanja – manjši koncerti, srečanja, dnevi odprtih vrat in se zaključi z Nedeljo Karitas, 3. 12. 2023. Dobrodelni koncert in spremljajoče akcije Karitas v mesecu decembru so glavni vir za materialno pomoč na župnijskih Karitas. Teden Karitas je predvsem delaven v skrbi za materialno pomoč za 99.400 oseb, ki jim Karitas tudi redno pomaga z materialno pomočjo in svetovanjem.

33. dobrodelni koncert Klic dobrote

Slovenska karitas v sodelovanju z RTV Slovenija in Radiem Ognjišče prireja 33. dobrodelni koncert KLIC DOBROTE, ki bo v sredo, 29. novembra 2023, ob 20. uri, z neposrednim prenosom na TV Slovenija, Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče. Koncert bo tudi letos potekal v dvorani Golovec v Celju. V lanskem letu so na dan koncerta zbrali 220.840 EUR, do konca leta pa se je za Klic dobrote zbralo 595.000,00 EUR.

Zbrana sredstva bodo tudi letos namenjena 22.000 družinam v stiski, ki jim Karitas vsako letu nameni za več kot 4 mio EUR pomoči. Veliko družin se je v zadnjih mesecih zaradi podražitve hrane in kurjave znašlo pred hudimi preizkušnjami ter družine, ki so jih letos prizadele poplave. Med njimi so številni starši, ki prejemajo nizke in neredne prihodke, nekatere je doletela bolezen, druge nesreča … Z vašo pomočjo jim na Karitas lahko pridejo naproti s hrano, sredstvi za plačilo položnic, kurjave in higienskih pripomočkov. Pomagajo jim, da zopet dostojno zaživijo.

Brezposelni, zaposleni z minimalnim dohodkom, upokojenci …

Družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti. Prihajajo brezposelni, ki prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroške dodatke (pomoč prosijo predvsem delavci po kratkotrajni zaposlitvi (zaradi prekratke vključenosti v zaposlitev niso upravičeni do nadomestila, prav tako pa še ne prejmejo denarne socialne pomoči, tako so vsaj en mesec brez dohodka…), samozaposlenih, delavcev tretjih dežel z družinami,…

Na naša vrata trkajo tudi zaposleni z minimalnim dohodkom, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec – družine, ki le malenkost presežejo cenzus za uveljavljanje pravic socialnih transferjev. Trenutno se najpogosteje srečujemo s prošnjami za kurjavo in za topla zimska oblačila, z zaostanki pri plačilih električne energije, opomini pred odklopom. Opažamo dolgove za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Po pomoč prihaja veliko upokojencev, ki se z nizkimi dohodki s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem. Poleg potrebe po materialni pomoči zaznavamo zelo veliko psihosocialno stisko. Zato skušamo nuditi pomoč v obliki informativnih, razbremenilnih ter svetovalnih razgovorov tudi preko dežurne telefonske številke,” so sporočili iz Nadškofijske karitas Maribor.

Povečalo se je tudi število mladih, ki potrebujejo pomoč

Samo v okviru programa sprejemno informacijske in svetovalne pisarne NŠKM so letos obravnavali že kar 3.704 prošenj ljudi v stiski in do sedaj vključili v pomoč kar 2.750 oseb. Izdali so že 3.088 prehranskih, higienskih paketov, 939 peketov z oblačili ter drugimi humanitarnimi artikli. Rešenih je bilo 457 prošenj za finančno pomoč pri plačilu položnic za najosnovnejše življenjske potrebščine (elektrika, najemnina, ogrevanje, …).

V mreži Župnijskih karitas so razdelili tri dobave hrane iz operativnega programa EU za materialno pomoč najbolj ogroženim 295 t in drugo podarjeno humanitarno pomoč. Naveden ukrep doseže po sodelavcih in prostovoljcih ŽK preko 16.259 socialno najbolj ogroženih oseb na širšem mariborskem, koroškem in ptujskem področju.

V okviru programa Donirana hrana (vključenih 30 trgovin) so zbrali kar 315 t hrane in iz zbranega pripravili ter razdelili 9.870 prehranskih paketov. Ob vzpostavitvi mreže dnevnih prevzemov donirane hrane s strani Župnijskih karitas v MB ter drugih soc. ustanov ocenjujejo, da zgolj program DH dnevno doseže in omogoča preživetje do 250 osebam.

Na Nadškofijski karitas Maribor se trudijo, da bi bila nudena pomoč celostna, zato v večini programov redno opravljajo individualne svetovalne pogovore, preko katerih spremljajo situacijo ljudi, ki so vključeni, nudijo svetovanje ali jih napotijo na specializirane ustanove.

V programu Ljudska kuhinja Betlehem je bilo letos vključenih kar 86 različnih oseb in razdeljenih 17.188 kosil oz. toplih obrokov hrane. V zadnjem času opažajo večje število mlajših oseb, v večini samskih moških, nekateri so tudi brezdomni, ki prosijo za navedeno pomoč.

Zahvala in prošnja za naprej

V vseh programih NŠKM (Ljudska kuhinja Betlehem, Ambulanta, Materinski dom Mozirje in Žalec, Zavetišče za brezdomne – sv. Martin, …) zaznavajo, da se je stiska pri mnogih še poglobila. V 3 nastanitvenih enotah imajo v oskrbi 40 uporabnikov. Kot pravijo, je delo zelo zahtevno, vendar so zadovoljni, ker na ta način nudijo res konkretno pomoč s strokovnim spremljanjem.

Sodelavci in prostovoljci v mreži Župnijskih karitas v mariborski nadškofiji tradicionalno pripravljajo v Tednu karitas 2023 mnoge dobrodelne prireditve in s tem opozarjajo na pomen solidarnosti ter konkretne pomoči človeku v stiski. Upamo in si želimo, da bomo skupaj vse stiske premagali in se ne zaprli pred sočlovekom. V medsebojni pomoči ter solidarnosti bomo pomagali živeti ter preživeti. Zato hvala vsem dobrotnikom, ki s svojim darom podpirate delo in programe pomoči Karitas. Brez vaše pomoči ne bi mogli tolikim pomagati. Hvala in prošnja za naprej,” so še sporočili iz Nadškofijske karitas Maribor