Slovenija

Kakšno je trenutno stanje z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem?

Mojca Kupčič, 06.12.23 ob 03:53

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se ukinja, vendar ga še potrebujemo do januarja.

Kakšno je trenutno stanje z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem?

Težave na Ministrstvu za zdravje ali ne, predvidena ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s 1. 1. 2024 ostaja, so nam potrdili na ministrstvu. Namesto njega bo uveden obvezni zdravstveni prispevek v vrednosti 35 evrov. Po besedah vlade je preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja le prvi korak k njegovi ukinitvi. Kaj pa v vmesnem času do januarja?

Cena bo ostaja enaka

Vlada je cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zamrznila pri 35,67 evra, zato bo tako tudi ostalo do njegovega konca s 31. decembrom. Hkrati pa skladno s prehodnimi in končnimi določbami v 20. členu ZZVZZ-T (Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ostaja še naprej smiselna za osebe, ki med začetkom veljavnosti in začetkom uporabe ZZVZZ-T postanejo zavezane za doplačevanje zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer za določeno obdobje, to je do začetka uporabe zakona.

Ministrstvo za zdravje torej npr. študentom, ki izgubijo status, svetuje sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja do 1. 1. 2024. Kot vemo, je namreč dopolnilno zdravstveno zavarovanje nepogrešljivo, ko urejamo zdravstvene zadeve.

Ali še lahko dopolnilno zavarovanje sklenete pri vseh zavarovalnicah?

ZZVZZ-T določa, da lahko od dne 20. 7. 2023 dalje dopolnilno zdravstveno zavarovanje na novo sklenejo samo tiste osebe, ki so v času od sprejema novele do 1. 1. 2024 postale zavezane plačevati razliko med polno vrednostjo zdravstvenih storitev in deležem te vrednosti, ki ga v skladu z zakonodajo krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Gre predvsem za študente in druge osebe, ki so na novo ali ponovno pridobile takšen status v obveznem zdravstvenem zavarovanju.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko novi zavezanci sklenejo za omejeno obdobje do vključno 31. 12. 2023.

Iz vseh treh zavarovalnic, ki so še trenutno odgovorna za dopolnilna zdravstvena zavarovanja (Vzajemna, Triglav in Generali) so nam potrdili, da se ob upoštevanju tega zavarovanja še lahko sklenejo. Od spremembe ZZVZZ-T je možna le sklenitev z mesečnim načinom plačila premije, pri čemer se zavarovanje lahko sklene le za obdobje do najkasneje 31. 12. 2023. Zavarovalcem, ki so zavarovanje sklenili z letnim načinom plačila premije pred začetkom spremembe zakona, se zaračuna premija le za obdobje do 31. 12. 2023.

Kot npr. za nas pojasnijo na zavarovalnici Triglav, lahko osebe, ki želijo skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, to storijo na njihovi spletni strani, kjer potencialnim strankam tudi pojasnijo, da se omenjeno zavarovanje, skladno z zakonodajo, v dosedanji obliki s 1. 1. 2024 ukinja, zato ga tudi sklepajo samo do tistega datuma.

Pomembno si je urediti zavarovanje

Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so zato tudi ob začetku oktobra pozvali, da si morajo študenti, ki so dopolnili 26 let ali so oktobra ostali brez statusa študenta, čim prej urediti obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, čeprav gre samo za obdobje treh mesecev. Če tega ne bodo storili, bodo morali pri morebitnem zdravljenju storitve in zdravila namreč doplačati.

Obvezno zdravstveno zavarovanje si mora vsakdo urediti v osmih dneh po spremembi statusa, dopolnilno pa v 30 dneh. Če ta rok zamudijo, jim v skladu z zakonom dopolnilno zavarovanje naslednje tri mesece ne bo krilo doplačil zdravljenja.

Ko bo po novem letu nastopil nov sistem, pa si bodo mladi brez statusa študenta po novem letu na ZZZS vplačevali okoli 65 evrov zdravstvenega zavarovanja in prispevka skupaj. Osebe brez statusa – ki niso niti zaposlene niti brezposelne in niso socialno ogrožene, si bodo namreč novi obvezni zdravstveni prispevek plačevale same, enako kot si zdaj plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje. Po novem bodo ob 30,16 evra za obvezno zdravstveno zavarovanje same plačevale še 35 evrov, skupaj torej 65,16 evra.

Zavarovalnice so na ukinitev pripravljene

Na vseh treh zavarovalnicah so nam prav tako potrdili, da so že pripravljeni na napovedano ukinitev. Iz Vzajemne so nam sporočili, da bodo še naprej izpolnjevali svoje obveznosti do zavarovancev v skladu z zavarovalnimi pogodbami in veljavno zakonodajo, v tem času pa potekajo prilagajanja poslovanja na obdobje po 1. 1. 2024.

V Zavarovalnici Triglav so hkrati še dodali, da skladno s svojo strategijo že vrsto let razvijajo in krepijo (dodatna) zdravstvena zavarovanja in z njimi povezane storitve na trgih regije Adria ter izvajajo mednarodna pozavarovanja zdravstvenih zavarovanj. S temi aktivnostmi bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Zaradi napovedane ukinitve pa aktivno izvajajo nekatere spremembe in prilagoditve v poslovanju. Podobno je tudi v zavarovalnici Generali, kjer so prav tako potrdili, da bodo vsi postopki, potrebni za napovedano ukinitev, ustrezno in pravočasno pripravljeni.

Ukinitev ne bo rešila veliko obstoječih težav

Vedno več ljudi se sicer sprašuje, v čem je razlog za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj bomo enako vsoto sedaj plačevali na ZZZS. Prav tako se ne spreminja obseg pravic, ki so krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razlika je samo v tem, da bodo po novem vse storitve pokrite 100 % iz obveznega zavarovanja in ni več deležev vrednosti storitev (med 10 % in 90 %), ki jih je prej pokrivalo dopolnilno zavarovanje.

To pomeni, da če ste sedaj morali plačati doplačilo pri nekaterih zdravilih ali storitvah, za katere ste menili, da bi morale biti krite iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot so tablete za zniževanje krvnega tlaka, bo enako tudi ostalo. Gre za težave, ki so bile v zadnjih nekaj letih večkrat izpostavljene, a zaenkrat ostajajo. Vendar vlada napoveduje še več dela na tem področju.