Slovenija

Kako prijaviti škodo po poplavah?

Uredništvo , 07.08.23 ob 07:41

Zaradi množičnosti škodnih dogodkov večina zavarovalnic spodbuja prijavo škode na daljavo.

Kako prijaviti škodo po poplavah?

Zavarovancem s prijavo škode po ujmi ni treba hiteti, ampak naj raje počakajo, da se razmere umirijo in voda umakne. Ko razmere to omogočajo, naj škodo dokumentirajo s fotografijami in posnetki ter poškodovane stvari ohranijo do konca obravnave primera, svetujejo v Slovenskem zavarovanem združenju.

Slovensko zavarovalno združenje vsem prizadetim ob poplavah svetuje, naj najprej poskrbijo za svojo varnost ter za varnost svojih bližnjih. “Posebej bi želeli izpostaviti, da nevarnost ne mine, ko voda odteče, saj so na mestih poplav velikokrat prisotna tveganja, ki izhajajo predvsem iz električne napeljave in drugih morebiti poškodovanih napeljav. Nobena materialna škoda ni pomembnejša od življenja,” so v nedeljo v sporočilu za javnost zapisali v združenju.

Šele k bodo oškodovanci poskrbeli za svojo varnost, naj, če je to mogoče, zaščitijo svoje premoženje, pozivajo.

Svetujejo, naj zavarovanci škodo v čim večji meri dokumentirajo s fotografijami in posnetki ter poškodovane stvari ohranijo do konca obravnave primera oz. do drugačnih navodil zavarovalnice.

Če gre za večje število poškodovanih stvari, je priporočljivo, da pripravijo seznam poškodovanih stvari s podatki o starosti in nabavni vrednosti teh stvari. Priporočajo, naj zavarovanci posredujejo čim več dokumentacije, kot so računi oz. predračuni za sanacijo, popis poškodovanih stvari s količinami in mere prostorov, ki so bili poškodovani.

Na podlagi te dokumentacije bo zavarovalnica presodila, ali je potreben ogled na lokaciji, ali bo zadostoval ogled na daljavo prek video klica, ali se lahko primer zaključi na osnovi posredovanih fotografij.

Zaradi množičnosti škodnih dogodkov večina zavarovalnic spodbuja prijavo škode na daljavo, in sicer tudi zato, ker na nekaterih poplavljenih območjih ne delujejo vse poslovalnice. Navodila v zvezi s prijavo škode na daljavo so objavljena na spletnih straneh zavarovalnic, kjer so objavljene tudi številke klicnih centrov.