Na posvetu je bilo govora o vplivu vključevanja živil izboljšane hranilne sestave v javna naročila, predstavili so novosti in nadgradnje spletnega kataloga živil za javno naročanje ter izpostavili glavne trende na področju prehrane.

Dvig mejne vrednosti ter izjeme

Sprememba Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki prinaša predvsem dvig mejne vrednosti za objavo ter izjeme, za katere se Zakon ne uporablja, bo prišla v veljavo 1. januarja 2022. V 27. členu, kjer so navedene izjeme, za katere se Zakon ne uporablja, se dodaja 15. točka: »javna naročila živil, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije«. Kljub spremembi Zakona je zahtevano spoštovanje ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Kljub spremembi Zakona je zahtevano spoštovanje ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Za hiter pregled lokalne ponudbe živil in možnost izvedbe povpraševanja je na voljo katalog živil za javna naročila. S katalogom je omogočena pomoč vključitev javnih zavodov, ki zajemajo živila iz lokalnega okolja, živila označenih s shemami kakovosti, kot so ekološko, zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, shema o izbrani kakovosti Slovenije in druge.

Odgovornost na prvem mestu

Katalog živil izboljšane sestave redno izdaja Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij GZS, tam pa ozavešča potrošnike, naročnike javnih zavodov, gostinstva in turizma o tem, kaj vse podjetja ponujajo na trgu.

Podjetja v sklopu aktivnosti projekta Zveza odgovornosti širijo ponudbo novih izdelkov z manj sladkorja, soli, maščob in/ali z več prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov. Ne razvijajo pa samo novih izdelkov, ampak tudi obstoječim blagovnim znamkam izboljšujejo hranilno sestavo in s svojo proaktivnostjo doprinašajo k spremembam prehranjevalnih navad ter posledično k bolj zdravemu življenjskemu slogu potrošnikov. Poleg kataloga so naredili nadgradnjo aplikacije, ki omogoča uporabnikom hitrejše iskanje živil izboljšane hranilne sestave.