Izkušnje iz tujine po besedah notranjega ministra Aleša Hojsa kažejo, da lahko omejimo širitev koronavirusa samo z restriktivnimi ukrepi. Eden teh je omejitev zbiranja in gibanja na javnih površinah, ki pa sproža nekatere dileme. Na nekatera vprašanja, ki so jih novinarji posredovali vnaprej, je minister odgovoril v današnji izjavi za javnost.

Kaj točno pomeni dostop do parkovnih površin, ali se lahko sprehajam po mestu?

Ne. Odlok omogoča dostop do parkovnih in sprehajalnih površin, kar pa mesto ni. Tudi gozd ni mesto. “Namen odloka je, da zagotovimo ljudem, da lahko pristopijo do najbližje parkovne površine, sprehajalne površine, do najbližjega gozda in tam opravijo sprehod, ki so ga načrtovali,” je pojasnil Hojs.

Ali lahko peljem psa na sprehod?

Da. Jasno je, da boste peljali psa na sprehod do najbližje parkovne površine. Jasno pa je, da boste to storili sami, ne v dvoje, ne v družbi in v izogibanju ostalim.

Ali grem lahko na sprehod s fantom/dekletom oziroma partnerjem/partnerko, s katerim ne živim v skupnem gospodinjstvu?

Ne. Odlok je jasen. Gibanje skupin je omogočeno tistim, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali pa so člani družine.

Ali grem lahko kolesarit sam v naravo?

To je dovoljeno, a Hojs kolesarje poziva k uvidevnosti, predvsem do starejših. “Dajte v teh dneh prostor tistim, ki aktivnost potrebujejo bolj kot vi, ki so bolj ranljivi in ne vi, dragi športniki, ki ste v tem pogledu verjetno najmanj izpostavljeni,” je dejal.

Ali grem lahko na vrt, tudi če ga nimam povsem ob hiši – na primer na neki drugi lokaciji?

Če že, pojdite tja sami.

Ali grem lahko z družino na izlet nekam v gozd, v naravo, kjer ni drugih ljudi? Ali se lahko z avtomobilom sam ali z družino peljem na drugi konec Slovenije, na primer na vikend?

Prepričan sem, da se bo kmalu izkazalo, da bo treba v tem odloku kaj popraviti. Vse kar bomo popravljali, bomo popravljali izključno zato, da bomo zagotovili dodatno varnost. Morda se bo že kmalu izkazalo, da bo treba omejitev gibanja omejiti tudi na nivo posamezne občine. To pomeni, da se bomo lahko gibali samo znotraj svoje občine. To bo odvisno od tega, kako bomo v tej prvi fazi spoštovali ta odlok.

Ali imamo lahko na svojem zasebnem vrtu piknik?

V kolikor sedimo na vrtu z družino ni omejitev, priporočljivo je, da tega ne počnemo s prijatelji ali znanci.

Kdo vse bo preverjal izvajanje določb – ali tudi redarji?

V tem trenutku bo to izvajala zdravstvena inšpekcija, ker pa vemo, da jih nimamo toliko, bo sodelovala policija. Ta nima pristojnosti, da izreka kazni na podlagi odloka, ima pa pristojnost, da vas opozori, da se razidete in v kolikor to ne upoštevate, vas lahko kaznuje po zakonu, ki pravi, da je treba navodila uradne osebe spoštovati.

Ali grem lahko na obisk k družini, če potrebujejo našo pomoč?

Da, lahko grem na obisk k bratu, staršem, če potrebujejo pomoč. Priporočamo, da to pomoč opravljate sami, ne v skupinah.

Koliko ljudi je lahko največ na obredu, poroki?

Poroke ne sodijo med storitve za nujne primere in jih upravne enote do nadaljnjega ne izvajajo. Opravljanje verskih obredov – porok z udeležbo ljudi na javnih krajih in površinah ni dovoljeno.

Ali prepoved zbiranja na javnih mestih največ do pet oseb velja tudi za pogrebne slovesnosti? Če da, ali omejitev velja samo za svojce kot udeležence pogreba ali tudi za izvajalce pogrebne dejavnosti?

Na pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo izvajalci pogrebne dejavnosti in ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva.

Ali je dovoljen obisk pokopališča?

Pokopališče lahko obiščete sami ali z družino, s katero ste v skupnem gospodinjstvu.

Zanima me, ali lahko imajo lastniki konj dostop do svojih konjev, ki so nastanjeni pri meni na kmetiji v oskrbi ali jim moram dostop prepovedati?

Lahko gredo, vendar mora tak posameznik (lastnik konja) upoštevati varno razdaljo do drugih oseb. Obenem pa priporočamo uporabo ustreznih zaščitnih sredstev – razkužilo, maska.

Delavci na stanovanjskem bloku delajo fasado. Koliko jih je lahko največ naenkrat na stavbi?

Delavci lahko izvajajo dela ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. Pri številu delavcev ob izvajanju del ni omejitev, je pa treba upoštevati varno razdaljo do drugih oseb.

Ali potrebujemo pisno dovoljenje za gibanje?

Ne.