Gospodarska rast v Sloveniji je bila v drugem četrtletju na ravni rasti v EU, pri čemer na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) izpostavljajo, da je naša država za razliko od povprečja v uniji beležila rast že v letošnjem prvem četrtletju.

Obseg v drugem četrtletju večji kot v prvem

Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) je bil v drugem četrtletju za 1,9 odstotka večji kot v prvem četrtletju letos ter za 16,3 odstotka višji kot pred letom dni, je danes objavil Statistični urad RS. To pomeni, da se je v drugem četrtletju rast pospešila, v prvem četrtletju je bila namreč 1,5-odstotna na četrtletni ravni, so dodali na GZS.

Sektorsko gledano so k rasti BDP najbolj prispevali višji davčni prilivi, ki so izvirali iz okrepljene domače potrošnje, močneje pa se je okrepila tudi dodana vrednost v predelovalnih dejavnostih, energetiki in v drugih storitvenih dejavnostih.

Pomen drugih storitvenih dejavnosti v celotnem BDP je sicer majhen, vendar se je njihova dodana vrednost glede na prvo četrtletje povečala za 15 odstotkov. To povečanje na GZS pripisujejo sprostitvi zajezitvenih ukrepov.

Nekoliko so na zbornici presenečeni nad rahlim padcem dodane vrednosti v gradbeništvu, saj se je to zgodilo že drugo četrtletje zapored. “Ocenjujemo, da se bo videna gradbena aktivnost bolje odrazila v drugem polletju ali pa bodo podatki kasneje revidirani navzgor,” so zapisali.

Končna potrošnja gospodinjstev se je povečala

Po izdatkovni metodi BDP se je končna potrošnja gospodinjstev povečala enako kot v predhodnem četrtletju, za 4,4 odstotka. Pri tem je opazna predvsem 11-odstotna rast potrošnje trajnih proizvodov, kar je posledica rasti nakupov vozil, pohištva in druge stanovanjske opreme.

Po močni rasti v prvem četrtletju so se bruto investicije v osnovna sredstva v drugem nepričakovano skrčile, kar je po oceni GZS posledica slabšega vremena in določenih poslovnih odločitev podjetij o zamiku investicij v lanskem letu. So se pa povečale investicije v drugo opremo in stroje, in to že četrto četrtletje zapored.

Pri saldu menjave s tujino opažajo, da je rast uvoza blaga in storitev že drugo četrtletje zapored presegla rast izvoza. Izvoz blaga se je sicer povečal že četrto četrtletje zapored, a zaostal za pričakovanji GZS, vzrok pa bi lahko bil pomanjkanje določenih surovin in polproizvodov v proizvodnih procesih in daljši roki dobave le-teh.

STA