Vodja SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je v dopisu PS SNS glede sprejetja etičnega kodeksa zapisal, da se sestanka v povezavi z etičnim kodeksom ne bodo udeležili, saj je kodeks po njihovem pravzaprav korupcijska zadeva Komisije za preprečevanje korupcije. Kot še pišejo, je namreč predstavnik KPK na sestanku SNS izjavil, da KPK lobira za sprejem kodeksa, ker da bi naj GRECO (Skupina držav za boj proti korupciji) na osnovi sprejetja priznal komisiji 2 pozitivni točki v spisku korupcijskih tveganj.

Slednje so v stranki SNS tudi prijavili na KPK.

Parodija na Junckerja

Jelinčič je v nadaljevanju zapisal nekaj predlogov, ki bi jih lahko sprejeli, v kolikor gospodje še naprej vidijo razlog za razpravljanje o etičnem kodeksu. Pri svojih predlogih se očitno parodično naslanja na problematično vedenje predsednika Evropske komisije, Jean-Claude Junckerja.

  • “Poslanec ne sme imeti obuti dveh različnih čevljev naenkrat (sklicujemo se na primer g. Junckerja).
  • Poslanec sme v dopoldanskem času spiti največ 0,7 L žganih pijač (sklicujemo se na primer g. Junckerja).
  • Poslanec sme ščipati drugega poslanca po licih ali po zadnjici (sklicujemo se na primer g. Junckerja), vendar le v razmiku dveh ur.
  • Zapiše se naj krajši seznam besed in besednih zvez, ki jih sme uporabljati zgolj koalicija, ne pa tudi opozicija.
  • Uvede se tečaj pravilnega konzumiranja hrane, s posebnim poudarkom, katera orodja se uporabljajo pri različni hrani.”

Nadaljuje, da se lahko predlogi poljubno objavijo v Uradnem listu RS in da bodo vse kršitve objavljene na oglasni deski pred Narodno skupščino.