V zadnjih letih so slovenski trgovci z željo po manjših količinah zavrženih izdelkov v svojih trgovinah vzpostavili posebne kotičke, v katerih je mogoče po znižanih cenah najti izdelke pred iztekom roka uporabnosti. Medtem ko nekateri med nakupom vanje redno pokukajo ter si morda privoščijo izdelek, ki si ga sicer ne bi, so nekateri glede nakupa izdelkov pred iztekom roka nekoliko skeptični.

Prihranki ter manj zavržkov

So pomisleki upravičeni in kako varna je hrana pred iztekom roka, smo preverili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer poudarjajo, da lahko v času podražitev hrane potrošnik z nakupom izdelkov pred iztekom roka prihrani in hkrati pripomore k manjši količini zavržkov.

»Da odpadna hrana ni le okoljski problem, temveč tudi velik strošek, se zavedajo tudi trgovci, zato preudarno načrtujejo nabavo izdelkov,« pojasnjujejo na UVHVVR ter dodajajo: »Trudijo se, da presežke živil prodajo, zato izdelkom tik pred iztekom roka uporabnosti običajno znižajo ceno.«

Pa so tovrstni izdelki še vedno varni? »Vsa živila v prometu morajo biti varna ne glede na naveden rok uporabnosti,« poudarjajo na UVHVVR:

»Živila tik pred iztekom roka uporabnosti morajo biti enako varna za uživanje kot živila z običajnim rokom uporabnosti.«

»Pravila o roku uporabnosti živil v EU enotno ureja 24. člen Uredbe EU 1169/2011, ki določa, da se pri živilih, ki so z mikrobiološkega vidika hitro pokvarljiva in lahko zato po krajšem obdobju predstavljajo neposredno nevarnost za zdravje ljudi, datum minimalne trajnosti zamenja z datumom uporabe,« pojasnjujejo in dodajajo:

»Šteje se, da po datumu uporabe živilo ni varno (Uredba (ES) št. 178/2002). Proizvajalec z določitvijo roka uporabnosti z navedenim rokom »porabiti do« na hitro pokvarljivih živilih zagotavlja, da bodo ob upoštevanju pogojev shranjevanja na embalaži varna za uživanje do izteka tega roka.«

Ali ločite oznake roka?

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin spomnijo na dva načina označevanja roka.

»Porabiti do« označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo, »uporabno najmanj do« pa datum minimalne trajnosti, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost.

Pri tem na UVHVVR poudarijo še, da datuma uporabe in datuma minimalne trajnosti ni dovoljeno podaljševati, živilo, ki ima pretečen datum minimalne trajnosti, pa mora biti kot tako jasno označeno, kupec pa nanj opozorjen. Dodajo še, da živilo, ki mu je potekel datum uporabe, ne sme biti v prometu.