Po predlogu bi se sedanji dodatek, ki je izražen v odstotku od urne postavke, izražal nominalno. Predlagane so tri stopnje v vrednosti do 400, 200 in 100 evrov bruto.

Do sedaj višina odvisna od osnovne plače

Do sedaj je bila višina tega dodatka po kolektivni pogodbi za javni sektor odvisna od osnovne plače javnega uslužbenca. Po novem predlogu vlade pa bi bil dodatek izražen v nominalnem znesku, in ne več v odstotku urne postavke osnovne plače. “S tem bi preprečili razlikovanje med javnimi uslužbenci glede višine tega dodatka, saj bi vsi, ki delajo v času razglašene epidemije pod enakimi pogoji glede nevarnosti za izpolnjeno polno mesečno delovno obveznost prejeli isti pavšalni bruto znesek dodatka,” so sporočili po seji vlade.

Predlog predvideva tri stopnje nevarnih pogojev dela. V najvišjo stopnjo izpostavljenosti nevarnosti bi sodila dela in naloge neposrednega stika z okuženimi osebami v specializiranih enotah v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Pri tej stopnji vlada predlaga določitev mesečnega pavšalnega zneska v višini največ 400 evrov bruto.

V srednjo stopnjo izpostavljenosti nevarnosti bi sodila dela in naloge, ki so posledica neposrednega stika s strankami, bolniki in drugimi, ki potrebujejo javne storitve ali so obravnavani zaradi izvrševanja posebnih pooblastil in odgovornosti, ter dela in naloge čiščenja prostorov in opreme. Za to stopnjo izpostavljenosti nevarnosti vlada predlaga dodatek v znesku do 200 evrov bruto.

Najmanj 100 evrov in največ 400 evrov

V skupino z najnižjo stopnjo izpostavljenosti nevarnosti pa bi po predlogu sodila preostala dela in naloge iz pristojnosti delodajalca, razen če bi se ta opravljala na domu. Za najnižjo stopnjo izpostavljenosti je predviden dodatek do 100 evrov bruto.

Za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o izhodiščih je vlada pooblastila vladno pogajalsko skupino.

STA