Gasilska zveza Slovenije ostro nasprotuje predlagani uredbi o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah. Po njihovem mnenju bi nova uredba povzročila povišanje stroškov, otežila administrativne postopke in ogrozila zbiranje sredstev za gasilska društva.

Gasilske veselice mnogokrat edini način zbiranja sredstev

V pismu, ki so ga naslovili na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ki je predlog tudi pripravilo, so opozorili, da gasilska društva združujejo in povezujejo občane pri aktivnostih in dejavnostih, ne samo na področju varstva pred požari, temveč tudi na kulturnih in drugih področjih in dodali: »So mnogokrat središče vaškega družabnega življenja. Organizacija gasilskih prireditev tako ni le način za zbiranje sredstev, temveč tudi priložnost za krepitev skupnosti, povezovanje med gasilskimi člani ter občani in spodbujanje članstva v prostovoljnih gasilskih društvih. To pa neposredno vpliva tudi na operativno pripravljenost gasilskih enot, saj močno članstvo pomeni večjo zmogljivost in učinkovitost pri posredovanju v primeru nesreč«.

Gasilci poudarjajo, da so gasilske veselice mnogokrat edini način za zbiranje sredstev za društva, ki so ključna za delovanje gasilske službe. Nova uredba bi po njihovem mnenju otežila organizacijo teh prireditev in s tem ogrozila delovanje gasilskih društev.

»Namen organizacije gasilskih veselic je večplasten in izredno pomemben za lokalne skupnosti in celotno državo. Prvenstveno je namenjen zbiranju finančnih sredstev za nakup gasilske opreme in zagotavljanje delovanja gasilskih društev. Ta sredstva so ključna za vzdrževanje in nadgradnjo gasilske opreme ter vozil, kar omogoča učinkovito delovanje društva pri posredovanju ob požarih in drugih nesrečah, s tem pa tudi društva sama prispevajo k financiranju delovanja javne gasilske službe,« so zapisali.

Proti predlogu tudi v SDS

Tudi poslanska skupina SDS ostro nasprotuje predlogu uredbe, ki po besedah poslanca Andreja Kosija omejuje javne prireditve na prostem, med drugim gasilske veselice. Poslanci SDS bodo zato zahtevali sklic seje odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor in od vlade terjali dodatna pojasnila. Vladni predlog uredbe po Kosijevih navedbah predvideva, da bi moral organizator prireditev pri podaji prošnje za izdajo odločbe o dovolitvi začasne obremenitve hrupa po 22. uri občini predložiti elaborat ocene hrupa.

"V tem nočnem času bi moral pooblaščeni izvajalec ta hrup meriti in po 30 dneh po prireditvi predložiti tudi rezultat meritev," je na novinarski konferenci povzel Kosi. "To seveda veliko stane, tudi pooblaščenih izvajalcev imamo zgolj 17 in v Sloveniji je v istem času seveda več kot 17 prireditev," je dodal.

Po njegovem mnenju je problematično tudi to, da se v čas prireditve štejeta tudi montaža in demontaža prizorišča, ki se morata zgoditi šele po 7. uri zjutraj. Če se torej prireditev zaključi opolnoči, bi moral organizator na demontažo čakati do jutra, kar je po Kosijevi oceni sporno zaradi podaljšanega časa morebitne zapore prizorišča.

Sporno je po njegovih besedah tudi, da mora med posameznimi prireditvami poteči sedem dni. Če se prireditve odvijajo tudi ponoči, pa jih je na istem kraju lahko v enem koledarskem letu največ 18, je omenil.

Z zvočnim hrupom obremenjene prireditve lahko sicer potekajo največ do 24. ure, z izjemo praznikov ali dela prostih dni, ko lahko potekajo do 2. ure, je nadaljeval. Meni, da bi to onemogočilo prireditve, kot so gasilska tekmovanja, ki se prevesijo v gasilsko veselico.

''Predlog uničuje družbeno življenje, ne samo v mestu, ampak tudi na podeželju''

Kosi je povedal, da uredbi nasprotujejo v zbornici industrije sejmov in srečanj ter v gospodarskem interesnem združenju koncertnih organizatorjev Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Slednja je v njihovem imenu na predlog uredbe podala pripombe, med drugim da bi omejitev hrupa na 80 decibelov onemogočala kakršnokoli kulturno prireditev na prostem. Pripombe na predlog je podala tudi Gasilska zveza Slovenije, je dodal.

Po njegovih besedah so mnogi ogorčeni nad predlogom, kajti "dejansko uničuje družbeno življenje, ne samo v mestu, ampak tudi na podeželju".

Predlog uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup, je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v javno razpravo poslalo 20. februarja, trenutno pa je v postopku priprave znotraj ministrstva.

Na družbenem omrežju X pa se je oglasil tudi Janez Janša in zapisal, da je predlog na meji verjetnega in da ''Svobodnjaki'' želijo kar z odlokom preprečiti zborovanja in onemogočiti celo gasilske veselice.