Slovenska policija je objavila javni razpis za kandidate za pomožne policiste, ki je odprt do 31. januarja. Kandidati pa se bodo udeležili osnovnega usposabljanja predvidoma v mesecu marcu.

Kandidat ne sme biti obsojen

Kot so zapisali v obrazložitvi, mora biti kandidat star med 18. leta in 60. letom, imeti ustrezne psihofizične sposobnosti in končano srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo. Od kandidata tudi zahtevajo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece in zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Med drugim mora biti državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji in imeti veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije.

Začasna pogodba za čas osnovnega usposabljanja

Prednost pri izboru kandidatov bodo imele osebe, ki bodo pri preverjanju psihofizičnih sposobnosti dosegle boljše rezultate. Z izbranimi kandidati bo sklenjena začasna pogodba za čas osnovnega usposabljanja.

Več o vsebini razpisa je na voljo TUKAJ: