Pri založbi znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je izšel Davčni terminološki slovar. Vsebuje več kot 1000 terminov, slovarskim sestavkom pa so dodani še ustrezniki v angleškem in prvič med terminološkimi slovarji tudi v hrvaškem jeziku, so sporočili iz ZRC SAZU.

Davki so civilizacijska pridobitev, davčna številka pa je prva številčna oznaka, ki jo novorojenec prejme ob prihodu na svet,” so izdajo slovarja pospremili v ZRC SAZU. Davki ne zaobidejo nikogar, zato je tudi Davčni terminološki slovar zanimiv za vsakogar, so prepričani.

V pripravi že od leta 2018

Davčni terminološki slovar so sicer začeli pripravljati leta 2018. Avtorji in avtorice so poleg urednice še svetovalka Ustavnega sodišča RS Nika Hudej, Maja Klun in Polonca Kovač z ljubljanske fakultete za upravo, strokovnjakinja za carine in davčna svetovalka Andreja Kostelec ter odvetnik in predavatelj davčnega prava na več pravnih ustanovah Jernej Podlipnik. Recenzirala sta ga Janja Hojnik z mariborske pravne fakultete ter vrhovni sodnik Erik Kerševan.

Po besedah urednice slovarja Mateje Jemec Tomazin iz Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU se je za daleč najbolj sočno izkazala davčna terminologija, povezana s kaznivimi dejanji.

Kot zanimivost Jemec Tomazinova izpostavlja poimenovanja davčna nebesa, davčna oaza ter davčno zatočišče, ki pomenijo enako, in sicer “jurisdikcijo z ugodnim davčnim okoljem, ki zavezancem za davek, ki tam registrirajo svoja podjetja z namenom prenosa premoženja in izogibanja davkom, omogoča, da plačajo malo ali nič davkov, in jim zagotavlja bančno in davčno tajnost”. Do zmede je prišlo zato, ker je nekdo narobe prebral angleški izraz “tax haven” in besedo “haven”, ki pomeni zavetje oz. zatočišče, zamenjal s “heaven”, se pravi nebesa.

STA