Izredni nadzor, sprožen v zvezi s preiskavo kaznivih dejanj spolne zlorabe, ki naj bi jih zagrešil zdaj že nekdanji ravnatelj ene od gorenjskih osnovnih šol in trener smučarskih tekov, je pokazal, da je kranjska policijska uprava takoj začela intenzivno preiskavo, so pa določene strokovne nepravilnosti odkrili v delu radovljiške policije.

Odkrili določene strokovne nepravilnosti

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na podlagi zakona o organiziranosti in delu v policiji ter pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije avgusta odredil izredni nadzor nad delom policije pri odkrivanju in preiskavi omenjenih kaznivih dejanj.

Kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, je nadzor opravil direktorat za policijo in druge varnostne naloge in v začetku decembra ministru poslal končno poročilo. To ugotavlja, da je Policijska uprava Kranj takoj začela intenzivno policijsko preiskavo z vsemi razpoložljivimi viri, pri delu radovljiške policijske postaje pa so ugotovili določene strokovne nepravilnosti, zlasti pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja.

Minister podal usmeritve za odpravo

Minister Poklukar je na podlagi končnega poročila izdal usmeritve in obvezna navodila za odpravo v nadzoru ugotovljenih pomanjkljivosti pri delu policije. Med drugim je generalnemu direktorju policije naročil, da mora vse policiste takoj seznaniti, da so dolžni storiti vse potrebno za zaščito žrtve kaznivega dejanja.

Žrtev, v primeru mladoletne osebe pa zakonitega zastopnika, so policisti dolžni seznaniti z načinom izvajanja nadzora nad spoštovanjem ukrepa in jo med drugim podučiti, da o daljši odsotnosti z naslova bivanja obvesti območno policijsko postajo. Ta mora obvestiti pristojno policijsko postajo, na območju katere se žrtev zadržuje, ki za ta čas prevzame nadzor nad spoštovanjem ukrepa.

Za izvajanje nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi in ravnanja v primeru njegove kršitve mora policija do konca januarja izdati enotna pojasnila za policiste, zaradi ugotovljenih nepravilnosti pa morajo do takrat izvesti postopke ugotavljanja objektivne in subjektivne odgovornosti policistov na vseh organizacijskih ravneh. Poročilo o realizaciji usmeritev minister pričakuje do 15. februarja 2024.

Neuradno se je osumljeni zavzemal za znižanje kazni

Spomnimo ... Osumljeni nekdanji ravnatelj se je v kazenski preiskavi znašel letos poleti zaradi domnevnega spolnega napada na mladoletno deklico. Po poročanju Dnevnika je prejšnji teden na kranjskem okrožnem sodišču priznal očitke tožilstva, kazni pa mu še niso izrekli. Podrobnosti iz obtožnice niso znane, neuradno pa naj bi se osumljenec zavzemal za znižanje predlagane kazni. Obetalo naj bi se mu tri leta in deset mesecev zapora, sodišče pa naj bi narok za izrek kazenske sankcije razpisalo v začetku prihodnjega leta.