V osmih slovenskih krajih so posebne naprave opozarjale na nevarno uporabo telefona med vožnjo. Kot poroča portal dnevnik.si so bili ponekod rezultati grozljivi. V Postojni so na dan zabeležili kar 2000 voznikov z mobilnim telefonom v rokah. Policiji in številnim agencijam in društvom se je lani v boju proti uporabi mobilnega telefona med vožnjo pridružila Direkcija RS za infrasturkturo s pilotnim projektom #BrezMobilca. Po državi so med marcem in koncem decembra na osmih lokacijah s postavitvijo elektronskih opozorilnih tabel opozarjali voznike z mobilniki v rokah.

Sistem je tako po mesec in pol ali dva nadziral voznike na Brniku, v naselju Dragomelj v bližini Domžal, Krškem, Latkovi vasi v Preboldu, Križevcih pri Ljutomeru, Ormožu, Postojni in Dravogradu.

»Če naprava v mimovozečem avtu zazna aktiven telefonski signal, se prek LED-table sproži opozorilni znak s prečrtanim telefonom.«

Kot zapišejo na portalu dnevnik.si je sistem sestavljen iz dveh enot: opozorilne table in detekcijske enote. Z le-to se zbirajo radijski valovi, ki jih oddaja mobilni telefon ter meri jakost in dolžino signala: »Ko jakost in trajanje signala zadostujeta, se sitem aktivira, detektor pa prek radijskega oddajnika sproži opozorilno tablo,« so razložili.

Raziskava, ki jo je opravila Agencija za varnost prometa kaže, da kljub prepovedi telefoniranja med vožnjo, tega uporablja kar tri četrtine Slovencev. Statistike kažejo, da uporaba narašča. Analiza rezultatov meritev je, kot zapišejo na dnevnik.si, pokazala, da je projekt #BrezMobilcev učinkovit, saj so table na vseh osmih mestih pozitivno vplivale na obnašanje voznikov. V povprečju je uporaba mobilnikov upadla za 20 odstotkov. Vozniki tokrat kljub kršenju niso bili kaznovani z globo. Eden izmed razlogov je, sistem ne more ločiti, ali telefon v avtu uporablja šofer ali sopotnik.  Z rezultati so na direkciji zadovoljni, si pa želijo tabele razširiti tudi na druga območja.