Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v teh dneh za  posamezna območja v Sloveniji izdala napoved za prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku, ki v vinogradih širi zlato trsno rumenico. Poleg odstranjevanja okuženih trt je pravočasno zatiranje prenašalca ključno za preprečevanje širjenja bolezni.

Bolezen je v Sloveniji prisotna v vseh vinorodnih deželah. V zadnjih letih je prišlo do večjega izbruha zlate trsne rumenice na širšem ljutomersko-ormoškem območju, širi pa se tudi v Prekmurju ter Posavju in na Dolenjskem.

Žarišča odkrita tudi v Podravju 

Na območju Podravja so bila prva žarišča bolezni odkrita v delu Slovenskih goric; od Ptuja pa do Lenarta, bliža pa se vinogradom v Jakobu in Juriju. Širi se tudi na območju Haloz, v Majšperku, Poljčanah, Studenicah, je pojasnil Marko Breznik, magister kmetijstva in specialist za vinogradništvo s Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Dodaja, da gre za tegobo vinogradnikov, ki jo lahko primerjamo s pojavom trtne uši konec 19. stoletja. Kot vemo, je ta povzročila propad 95 odstotkov vinogradov. Če ne bomo pravočasno in učinkovito ukrepali, bodo tudi posledice zlate trsne rumenice katastrofalne. 

Zlato trsno rumenico povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée, ki je karantenski škodljivi organizem za celotno Evropsko unijo, z okuženih na zdrave trte pa jo prenaša žuželka ameriški škržatek. Bolezni ni mogoče zdraviti, ampak le preprečevati.

Škropljenje je potrebno opraviti takoj po končanem cvetenju trte. Razlog se skriva v tem, da gre za insekticid, ki je nevaren za čebele, je pa učinkovit, če se držimo navodil, pri zmanjševanju populacije ameriškega škržatka.

[[image_1_article_67141]]

Zatiranje ameriškega škržatka je tudi letos obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah na vseh razmejenih območjih zlate trsne rumenice, ki zajemajo vse tri vinorodne dežele. Število škropljenj je določeno po občinah. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je zatiranje ameriškega škržatka obvezno povsod po Sloveniji.

V večini občin obvezna tri škropljenja 

Na območju severovzhodne Slovenije je potrebno prvo škropljenje opraviti najkasneje do 23. junija. V občinah Kungota, Maribor in Slovenska Bistrica je v veljavi sistem 2 + 1, kar pomeni, da tamkajšnji vinogradniki opravijo dve obvezujoči škropljeni, v izogib tretjemu tretiranju pa spremljajo populacijo ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami. V vseh ostalih občinah so obvezna tri škropljenja na leto. Podrobneje o tem si lahko preberete v obvestilu pristojne inštitucije. 

Glavni simptomi so sušenje kabrnkov ter kasneje venenje in sušenje grozdov, rumenenje listov pri belih sortah in rdečenje pri rdečih ter zvijanje listnih robov navznoter. Take trte je treba čim prej odstraniti, da se prepreči širjenje bolezni.