Eko sklad je objavil javni poziv za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za zmanjševanje energetske revščine. Na voljo je skupno pet milijonov evrov, prijavijo pa se lahko vsa materialno ogrožena gospodinjstva, ki prebivajo v energetsko neučinkovitih stavbah ali v neustreznih bivanjskih razmerah. Gospodinjstvo bo lahko prejelo do 18.000 evrov.

Sredstva lahko prejmete za izvedbo enega ali več ukrepov

Gospodinjstva lahko sredstva prejmejo za izvedbo enega ali več ukrepov, med katerimi so toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom oziroma kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu, vgradnja energijsko učinkovitih oken in oziroma ali zunanjih vhodnih vrat, vgradnja sistema za pripravo tople sanitarne vode, vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka ter zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso, je razvidno iz razpisa, objavljenega v današnjem uradnem listu.

Razpis je namenjen materialno ogroženim gospodinjstvom, ki prebivajo v nizko energijsko učinkovitih prostorih ali v neustreznih bivanjskih razmerah. Stanovanje ali stanovanjska stavba mora biti po oceni energetskega svetovalca primerna za izvedbo projekta, ta pa mora biti skladna s cilji in namenom javnega poziva.

Med pogoji za neustreznost bivanjskih razmer gospodinjstva so, da stavba nima toplotne izolacije oziroma ta ne služi več svojemu namenu, vgrajena zunanja okna z enojno zasteklitvijo, škatlasta, vezana okna in nekatera okna z dvojno zasteklitvijo ter puščanje strehe, katerega posledic ni mogoče odpraviti z običajnim popravilom. To vlagatelj dokazuje z izjavo in s fotografijami zunanjosti stavbe ali s pisno izjavo energetskega svetovalca.

Cifre vse do 18 tisočakov

Višina spodbude za izvedbo ukrepa ali kombinacije ukrepov znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 18.000 evrov z davkom na dodano vrednost. Za vgradnjo kotla na polena, sekance ali na kombinirano gorivo na lesno biomaso je mogoče pridobiti največ 12.000 evrov, za kotel na pelete največ 7500 evrov, za enosobno kurilno napravo na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, največ 5500 evrov, za vse ostale enosobne kurilne naprave na lesno biomaso pa največ 3000 evrov.

Vlogo na javni poziv je mogoče vložiti od danes do objave zaključka poziva v uradnem listu. Vložiti jo je mogoče osebno, po navadni pošti ali po elektronski pošti.

Poziv je del v četrtek sprejetega vladnega akcijskega načrta za zmanjševanje energetske revščine. Glavni cilj je delež energetsko revnih gospodinjstev do leta 2030 skoraj prepoloviti, poleg tega pa povečati učinkovitost rabe energije in rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšati porabo energije.

STA