Predsednik vlade Robert Golob je glede pozivov sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) k delni uskladitvi rtv-prispevka z inflacijo ob robu vrha EU dejal, da samo dajanje več denarja nikoli ne reši problemov. Vztraja pri tem, da morajo organi RTVS najprej pripraviti dolgoročno vzdržen razvojni program, nato pa bo pomagala tudi vlada.

Vlada bo potem "po svojih zmožnostih" pomagala pri zagotavljanju finančnih sredstev

Golob je dejal, da razume pozive "dajte nam več denarja", a to po njegovem mnenju nikoli ne reši problemov. "Videli smo na primer v zdravstvu, da več denarja ni pomagalo pri tem, da bi se zadeve v zdravstvu rešile. Kvečjemu so se nekateri problemi zaostrili. Verjamem, da bi se v primeru RTVS lahko ponovil isti scenarij," je dejal.

Meni, da morajo organi upravljanja RTVS najprej pripraviti "zelo jasen razvojni program in tak, ki bo tudi na dolgi rok vzdržen s strani države". Nato pa bo tudi vlada "po svojih zmožnostih" pomagala pri zagotavljanju finančnih sredstev za izvršitev teh načrtov.

Vlada bi morala uskladitev rtv-prispevka z inflacijo predlagati do konca avgusta, zato se zakonski rok izteka. Na vprašanje, ali se mu zdi realno, da vodstvo do tedaj pripravi načrt, kot ga pričakuje, pa je odgovoril: "Na njih je odgovornost, da pripravijo načrte. Zakaj jih še niso, ni vprašanje zame, ampak zanje."

Svet RTVS je namreč na sredini seji sprejel poziv vladi za delno uskladitev rtv-prispevka z inflacijo. Fizične osebe zdaj plačujejo mesečni prispevek v višini 12,75 evra. Vlada pa lahko najkasneje do 1. septembra tekočega leta za naslednje leto to višino v skladu z zakonodajo spremeni za največ deset odstotkov, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi. Glede na to bi zvišani prispevek s 1. januarjem 2025 znašal 14 evrov, poroča STA.