Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 3. 2022 in imajo doplačilo dohodnine, želimo obvestiti, da se rok za plačilo izteče 2. 6. 2022,” sporočajo na Finančni upravi Republike Slovenije.

Plačilo je mogoče opraviti v več obrokih

Sicer pa je rok doplačila natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine.

Zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 3. 5. 2022, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Zavezanci imajo pravico, da se odmerjeni davek poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. V primeru vložitve obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov.

Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje bi bilo, da bi ga zavezanec vložil takoj, ko prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.