V občini Tolmin se je danes sestal občinski štab civilne zaščite, ki je ob slabi vremenski napovedi med drugim pripravil akcijski načrt za ukrepanje v prihodnjih dneh. Poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Miha Vencelj in župan Občine Tolmin Alen Červ prebivalcem Baške grape v prihodnjih dneh svetujeta preventivno evakuacijo.

Červ je v izjavi za medije po sestanku poudaril, da morajo v tem trenutku pozornost posvetiti vsem cestnim odsekom in odsekom vodotokov, ki so se izkazali za problematične, in tja pripeljati dovolj težke gradbene mehanizacije. “Tako je koncesionar že začel dela na lokaciji odtrgane ceste med Hudojužno in Podbrdom, kjer je treba čim prej, najkasneje do torka, zagotoviti prevoz za interventna vozila nujne medicinske pomoči,” je dejal.

Prebivalci naj ne čakajo, da imajo vodo na vratih

Dodal je, da se trenutno s Soškimi elektrarnami Nova Gorica dogovarjajo o akcijskem načrtu preventivnega spuščanja večjih količin vode skozi zapornice na jezovih, da ne bi prihajalo do poplav. Navezali so tudi stik s Slovensko vojsko, ki bo po potrebi priskočila na pomoč s svojimi silami in mehanizacijo.

Občane je pozval, da se v prihodnjih dneh iz svojih domov preventivno evakuirajo. “Nagovarjamo prebivalce, naj ne čakajo, da imajo vodo na vratih. Takrat je namreč za evakuacijo že prepozno,” je dodal Vencelj. V primeru, da preventivna evakuacija ni mogoča, pa je po njegovih besedah ključno, da ljudje upoštevajo navodila pristojnih in se v primeru poslabšanja razmer takoj umaknejo.

Po posameznih odsekih občine bodo danes ogled na terenu opravile ekipe štaba civilne zaščite, prisoten pa bo tudi geolog. Če se bo izkazala potreba, bodo za posamezne predele Baške grape evakuacijo tudi odredili, je še dodal Červ.

Vremenske napovedi so medtem zaskrbljujoče, zato je trenutno aktiviran celoten sistem vseh služb zaščite in reševanja in drugih javnih služb za ukrepanje v primeru ponovne naravne nesreče, je dodal Vencelj.

sta