Na javnem arhitekturnem natečaju za ureditev območja nekdanje obalne ceste Koper-Izola je komisija kot strokovno najboljšo rešitev izbrala elaborat krajinskoarhitekturnega studia Landstudio 015 iz Ljubljane, so danes sporočili iz Občine Izola. Na natečaj je prispelo deset idej, ki si jih je mogoče ogledati na spletni strani arhitekturne zbornice.

[[image_1_article_62958]]

Projektant prvonagrajene rešitve bo z občinama Izola in Koper sklenil ločeni pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije. Za oba naročnika bo izdelal skupni katalog urbane opreme.

Kaj je bilo komisiji najbolj všeč?

Avtorji zmagovalnega elaborata so Ana Tepina, Jana Kozamernik, Maja Vodlan, Saša Kolman, Zala Dimc, Mark Koritnik in Martina Tepina. Po mnenju ocenjevalne komisije je njihova rešitev grajena enovito, tako da je na skrajnih koncih povezana z enim in drugim mestom, na način, da množični obisk ohranja na teh točkah. V osrednjem delu ustvarja umirjen prostor s predstavitvijo naravne in kulturne dediščine, posamezni ambienti na promenadi pa ustvarjajo mrežo javnih prostorov, kot na primer plažo, gostinski program ter razgledne točke.

[[image_2_article_62958]]

Komisija je posebej pohvalila načrtovano sosledje pasov, po katerem bi bila najbližje morju pešpot, ob njej zeleni pas z novim drevoredom, nato tekaška steza, kolesarska steza in obstoječi drevored pinij.

Javni natečaj sta oktobra lani razpisali občini Izola in Koper v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Naročniki so sestavili sedemčlansko ocenjevalno komisijo. Kot so pojasnili, so bili v njej zastopani strokovnjaki s področja arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva, varovanja kulturne dediščine, varstva narave, maritimnih gradbenih konstrukcij ter investicij.

Šestim podelili nagrade in priznanja

Izmed desetih prispelih elaboratov je komisija izbrala šest, katerim je podelila tri nagrade in tri priznanja. Glede vrstnega reda najboljših treh so bili člani komisije soglasni.

Drugo nagrado so prejeli arhitekti Matej Kučina, Nika Čufer, Petra Lešek, Deja Đukič, Tatjana Kandić, Tanja Paulin, Jurij Kobe, Nataša Blažko, Ina Radšel in Petar Rakočević. Komisija je zapisala, da avtorji dobro razumejo problematiko in nanjo ustrezno odgovarjajo, vendar nekaterih segmentih nekoliko manj uspešno odgovarjajo na probleme kot prvonagrajena rešitev.

Tretjo nagrado so podelili za elaborat, ki so ga izdelali Ana Kučan, Pia Kante, Lara Gligić, Vesna Draksler, Zala Košnik, Lea Lipovšek in Laura Klenovšek. Tudi ta po mnenju komisije poda celovit odgovor na vsa natečajna vprašanja, vendar nekoliko manj posrečeno rešuje osrednji, bolj mirni del promenade.

Rešitve so objavljene na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Ogledati si jih bo mogoče tudi na razstavi, predvidoma marca, so napovedali na Občini Izola.

STA