Ministrstvo za infrastrukturo upravljavce žičniških naprav vabi k prijavi na poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja naprav v letošnji poletni sezoni. Za vlečnico je denimo mogoče pridobiti 20.000 evrov, za krožno kabinsko žičnico, nihalno žičnico in vzpenjačo pa 75.000 evrov.

Kakšni so pogoji?

Kot so danes objavili na spletnih straneh na ministrstva, je finančna pomoč namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prihajajočo poletno sezono s ciljem ohranitve dejavnosti.

Za vlečnico je mogoče pridobiti 20.000 evrov, za sedežnico s fiksnimi prižemkami 36.000 evrov, za sedežnico z vklopljivimi prižemkami 63.000 evrov, za krožno kabinsko žičnico, nihalno žičnico in vzpenjačo pa 75.000 evrov.

Pogoji so, da naprave javno obratujejo in omogočajo uporabo uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način, imajo veljavno dovoljenje za obratovanje najmanj za obdobje od 16. maja do 30. septembra, da žičniška naprava, s katero se prevoz opravlja v zaprtih kabinah, v poletni sezoni obratuje najmanj 40 dni, sedežnica ali vlečnica pa najmanj 24 dni, ter da prihodki od prodanih vozovnic ne pokrivajo stroškov obratovanja in vzdrževanja naprave.

Prijavitelji morajo vlogo na ministrstvo podati v 30 dneh od objave tega javnega poziva oziroma najpozneje do 31. maja. Do vključno 30. septembra morajo predložiti tudi zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških v poletni sezoni.

Pomoč je namenjena kritju stroškov, nastalih v obdobju od oddaje vloge do 31. avgusta, in sicer izključno v povezavi z vzdrževanjem oziroma obratovanjem v vlogi priglašene žičniške naprave.

STA