Slovenija

Felda: Vse oblike nasilja v šolskem prostoru so nesprejemljive

Uredništvo , 21.08.23 ob 11:01

Po sumu spolnega nasilja na gorenjski osnovni šoli.

Felda: Vse oblike nasilja v šolskem prostoru so nesprejemljive

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je po sumu spolnega nasilja na gorenjski osnovni šoli izpostavil pomen varnosti v izobraževalnih ustanovah. Zavzel se bo za pripravo ukrepov za hitrejše prepoznavanje dejavnikov tveganja za nasilje, zaščito deležnikov in hitrejše sankcioniranje storilcev nezakonitih ravnanj, je napovedal minister.

“Zadnji dogodek spolnega nasilja, ki ga je osumljena oseba, ki naj bi predstavljala avtoriteto v šolskem prostoru, kaže, da kot družba še nismo ustrezno ukrepali, da do takšnih ravnanj nikjer več ne bi prihajalo. Absolutno se zavedamo, da bi morali biti šolski prostor in zaposleni prvi zgled in ogledalo družbe, saj gre za družbeni sistem, kjer izobražujemo in vzgajamo našo skupnost, vendar se istočasno zavedamo, da gre za tako velik sistem, da se zmeraj lahko pojavijo posamezniki z odklonskimi ravnanji,” je v sporočilu za medije zapisal minister.

Na ministrstvu se po njegovih navedbah zavedajo, da je različne pojavne oblike nasilja mogoče zmanjšati z vzpostavljanjem dobrega počutja in klime v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Z namenom zaščite otrok pred različnimi oblikami nasilja je v normativnem okviru predpisano, da se v vrtcih, šolah in drugih zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotovi varno in vzpodbudno učno okolje, v katerem sta prepovedana telesno kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad otroki in med njimi. Prav tako je z zakonom prepovedana neenakopravna obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem in kulturnem poreklu, veroizpovedi, rasni, etnični in narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem razvoju, je navedel.

Minister se, kot je navedel, zaveda, da so pričakovanja javnosti v vseh odklonskih primerih znotraj šolskega prostora velika, predvsem je veliko pozivov po različnih ukrepih. “Dejstvo je, da živimo v pravni državi in moramo zato spoštovati veljavno zakonodajo, zaradi česar želim poudariti, da je za ravnanje zaposlenih v vzgojno izobraževalnih zavodih pri zaznavanju in obravnavanju nasilja in tudi drugih nezakonitih ravnanjih odgovoren ravnatelj, v primeru neprimernega/nezakonitega ravnanja ravnatelja pa svet zavoda,” je pojasnil.

Spremenili tudi predpise

Po njegovih navedbah je vsak primer nasilja nesprejemljiv in kot minister za vzgojo in izobraževanje se bo tudi v prihodnje “zavzemal, da bomo na sistemski in vsebinski ravni pripravili ukrepe in aktivnosti za hitrejše prepoznavanje dejavnikov tveganja, ki lahko pripeljejo do pojavnih oblik nasilja, kot tudi za hitrejše sankcioniranje oziroma izvedbo ukrepov za zaščito vseh deležnikov pred morebitnimi storilci nezakonitih ravnanj”. Če bo pri tem potrebna sprememba materialnih predpisov, “bomo uredili tudi to”, je napovedal.

Obenem bo tudi v prihodnje podpiral vse oblike izobraževanj in usposabljanj – tako za vodstva vrtcev in šol kot tudi za vse zaposlene. “Teme, kot so integriteta, družbena odgovornost in profesionalizem, morajo postati temelj družbe, predvsem pa šolskega prostora, saj le-to prispeva k razvoju, kakovosti, ustreznim odnosom ter zmanjšanju tveganj za neprimerna ravnanja,” je dodal.

Po poročanju medijev naj bi ravnatelja ene od gorenjskih šol, nekdanjega smučarskega tekača in trenerja v tem športu, ovadili zaradi spolnega napada na mladoletnico, policija zadevo preiskuje, na šoli pa so že sprožili postopke za zamenjavo ravnatelja z začetkom novega šolskega leta.