Hiter pregled statističnih podatkov pokaže jasno sliko – cene električne energije so se v zadnjih 20 letih v Sloveniji več kot potrojile, pri čemer smo največji dvig cen doživeli v zadnjih nekaj letih.

Medtem ko smo priča višjim cenam elektrike ter posledično višjim zneskom na položnicam, lahko na drugi strani spremljamo vse bolj neposredne pozive gospodinjstvom k zelenemu prehodu, ki obljublja nizke energetske stroške ter bolj energetsko stabilno prihodnost.

Toda slednjega si ne morejo privoščiti vsi, zato smo, v ozadju vseh energetskih sprememb, priča novi, naraščajoči družbeni problematiki – energetski revščini.

Naraščajoče skrbi in iskanje rešitev

Pomembne uvide v trenutno energetsko stanje ponudijo tudi na Energetsko podnebni agenciji za Podravje, kjer povedo, da ima vedno več gospodinjstev stroške za energijo že skoraj v višini 10 % prihodkov, vključujoč prevozne stroške. »To pa pomeni, da se veliko gospodinjstev bliža pragu energetske revščine, kar pomeni, da bodo imela vedno večje težave pri plačevanju stroškov za energijo,« dodajajo.

Kaj je energetska revščina in kako prisotna je problematika pri nas?

O energetski revščini govorimo v situaciji, ko stroški energije predstavljajo velik delež dohodka gospodinjstva ali pa je gospodinjstvo z namenom omejitve stroškov energije svojo rabo energije prisiljeno zmanjšati. Energetska revščina najpogosteje prizadene najbolj ranljive skupine, kot so brezposelni, upokojenci in slabo plačani zaposleni, pri čemer po podatkih tovrstna revščina pesti skoraj 34 milijonov ljudi.

Kot navaja slovenski Energetski portal, v Sloveniji skoraj 10 % gospodinjstev živi pod pragom revščine ter si ne more privoščiti primerno ogrevanega stanovanja, gospodinjstva, ki jih umeščamo med petino z najnižjimi dohodki, pa za stroške energije porabijo skoraj 17 % svojih sredstev.

Položnice v zadnjih mesecih še višje

Stroške gospodinjstev v Sloveniji je v zadnjih mesecih še dodatno obremenilo dejstvo, da je odslej 10 % cene električne energije, ki jo plačujemo, regulirane s strani trga, kar je bistven dejavnik, ki prispeva k temu, da se številna gospodinjstva soočajo z višjimi položnicami.

To pa ne bo edina sprememba, saj se z julijem v Sloveniji obeta nov tarifni sistem, ki bo uporabnike spodbudil k še bolj premišljeni energetski porabi – kako se bo to odražalo na naših položnicah, pa bomo videli že čez nekaj mesecev.

Lahko vplivamo na višino položnic?

Energetskemu trgu pa vseeno nismo povsem prepuščeni, saj lahko v določeni meri tudi sami prispevamo k zneskom na položnicah.

»Ključno se je usmeriti v optimizacijo porabe energije z uporabo energetsko učinkovitih naprav in optimizirati čas uporabe, kajti v različnih obdobjih dneva in tedna ima električna energija različno ceno. To zajema uporabo pralnega in sušilnega stroja, pomivalnega, segrevanja vode, …,« razlagajo na Energetsko podnebni agenciji za Podravje.

Poudarjajo tudi, da je pomembno, da sami aktivno spremljamo in prilagajamo lastno porabo energije, še posebej v času visokih tarif, kar nam omogoča uporaba aplikacij kot je »Moj Elektro«.

Dodajajo še: »Na voljo je tudi vedno več informacij in spletnih izobraževanj o električni energiji – kako jo spremljati, kaj pomenijo omrežnina, moč, prispevki, kako znižati priključne moči in podobno. Veliko informacij lahko dobite tudi osebno na Energetsko podnebni agenciji, preko svetovalcev Eko sklada in Borzena.«