Slovenija je pri rabi vetrne energije med evropskimi državami popolnoma na repu in mineva že več kot deset let, odkar je bila postavljena zadnja večja vetrna elektrarna pri nas. Dravske elektrarne Maribor in izbrani izvajalec, družba Hmezad TMT, d. o. o. iz Ljubljane, sta danes podpisala pogodbo. Gradnja se bo tako začela še pred poletjem. Gre za prvo vetrnico, kjer je investitor v lasti države.

Vetrna elektrarna Mali Log, nazivne moči 1 MW, bo letno proizvedla toliko energije, da bi v enakem obdobju oskrbela celotno porabo energije vseh gospodinjstev v občini Loški potok.

Gradnja bo predvidoma končana konec leta

Dela na gradbišču se bodo začela pred poletjem, gradnja pa bo končana predvidoma konec leta. Skupna vrednost investicije znaša slaba dva in pol milijona evrov. Lokacija Mali Log je bila izbrana na podlagi ugodni vetrnih razmer ob upoštevanju morebitnih vplivov na ljudi in naravo. Raziskani so bili morebitni vplivi na zdravje ljudi, gozdarstvo, kmetijstvo, živali in naravo v celoti, posebna raziskava je bila namenjena pticam.

Enako pomembno je transparentno in redno komuniciranje z lokalnim okoljem. Ponosni so, da jim je uspelo pozitivno sodelovanje z občino Loški potok, kar je lahko zgled vsem naslednjim projektom. Projekt je kooperacija Lesne zadruge občine Loški potok in Dravskih elektrarn Maribor.

Družba uresničuje svoje poslanstvo

Mag. Damjan Seme, generalni direktor DEM, je poudaril, da se aktivnosti nadaljujejo z visoko intenzivnostjo: "Danes je zelo pomemben dan. Ne samo za DEM in skupino HSE, temveč za celotno državo. Začetek gradnje naše prve vetrnice pomeni izjemen uspeh, uresničevanje evropske in nacionalne energetske politike in posledično boj proti podnebnim spremembam, kar je izjemnega pomena za vse nas. Družbi DEM je tako uspelo vzpostaviti konstruktivno sodelovanje z lokalnim okoljem, za kar bi se Občini Loški potok želel posebej in iskreno zahvaliti. Zahvala gre tudi lastniku DEM in Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Za uspešen prehod v trajnostno energetiko moramo biti odločni in združeni v naših prizadevanjih za brezogljično prihodnost."

S postavitvijo vetrne elektrarne Mali Log družba DEM tako uresničuje svoje poslanstvo in ohranja položaj vodilne družbe pri proizvodnji energije iz obnovljivih virov.