Dodatek bo letos za pet evrov višji kot lani, izplačan pa bo v razponu od 150 do 460 evrov. Tistim z nižjimi pokojninami pripada višji dodatek, tistim z višjimi pokojninami pa nižji.

Prejemniki pokojnin v višini do 650 evrov bodo prejeli 460 evrov dodatka, tisti s pokojnino nad 650 do 780 evrov 320 evrov dodatka, tisti s pokojnino nad 780 do 920 evrov pa 260 evrov. Upokojencem, katerih pokojnina znaša nad 920 evrov, a ne več kot 1110 evrov, pripada 210 evrov dodatka, tistim, katerih pokojnina znaša več kot 1110 evrov, pa 150 evrov.

Kako se določa?

Pokojninski zavod bo letni dodatek izplačal tudi prejemnikom invalidskega nadomestila. Prejemniki nadomestila v višini do 920 evrov so upravičeni do 260 evrov dodatka, prejemnikom nadomestila v višini nad 920 do 1110 evrov bo nakazanih 210 evrov, tistim z nadomestilom nad 1110 evrov pa 150 evrov. Zavod pri obračunu višine dodatka upošteva znesek dela vdovske pokojnine oz. družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatke in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca zavarovanja.

Višina dodatka se določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja in pokojnin, prejetih iz tujine. Izplača se v skladu z veljavno lestvico, piše STA.