Osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje lahko od danes naprej za nakup računalniške opreme koristijo digitalne bone ’22. Vrednost bona je 150 evrov, pri čemer gre za dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave RS, tako da zanj ni treba zaprositi in se ga ne prejme v fizični obliki. Bone se lahko koristi do 30. novembra letos. Do bonov so osnovnošolci, dijaki in študentje upravičenci v primeru, da so imeli na dan 12. marca 2022 stalno prebivališče v Sloveniji.

V primeru koriščenja bona je treba predložiti posebno izjavo o unovčitvi digitalnega bona ’22. V primeru, da želijo bratje, sestre oz. polbratje in polsestre bone združiti, pa je potrebna dodatna izjava o združitvi bonov. Starši z otroki ali babice in dedki z vnuki digitalnih bonov ne morejo združevati, je zapisano na posebnem vladnem portalu o digitalnih bonih ’22.

Bodo kasneje na voljo tudi starejšim od 55 let

Boni bodo namreč pozneje na voljo tudi starejšim od 55 let, ki bodo pred tem opravili brezplačno izobraževanje s področja digitalnega opismenjevanja.

Digitalne bone lahko koristijo tudi šolajoči v tujini. Ti morajo od pristojnega organa dobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona. Za priznanje statusa morajo izpolniti in predložiti vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22 – šolajoči v tujini. O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo, ki bo v primeru odobritve vloge o tem obvestil finančno upravo, ta pa bo upravičenca vnesla v evidenco digitalnih bonov. Digitalni bon ’22 bo nato mogoče unovčiti od vpisa v to evidenco.

Med opremo, ki jo je mogoče kupiti z boni, med drugim sodijo tipkovnice in miške, računalniški zasloni, tablični, prenosni ali namizni računalniki, digitalni papir in peresa, slušalke z mikrofonom, 3D tiskalniki, zunanje pomnilniške enote, spletne kamere, tiskalniki in posebna računalniška oprema za digitalno vključenost invalidov.

Nekateri ponudniki računalniške opreme so za potrošnike že pripravili posebne ponudbe za koriščenje bonov v njihovih trgovinah.

Za dodatne informacije se lahko potrošniki prek telefonske številke 01 555 59 00 obrnejo na klicni center za digitalni bon. Ta v ponedeljek, sredo in četrtek obratuje med 13. in 17. uro, v torek in petek pa med 9. in 13. uro. Dodatna vprašanja lahko zainteresirani pošljejo tudi na elektronski naslov [email protected].

STA