DOBA Fakulteta je prejela podaljšanje prestižnega mednarodnega certifikata EOCCS, ki ga podeljuje Evropsko združenje poslovnih šol – EFMD (European Foundation for Management Development). Pridobljen certifikat fakulteto postavlja v družbo najuglednejših poslovnih evropskih šol, študentom DOBA Fakultete pa zagotavlja visoko kakovostno izvedbo online študija po najvišjih mednarodnih standardih, so sporočili iz fakultete.

EOCCS (EFMD Online Course Certification System) je mednarodni akreditacijski sistem, ki ga podeljuje Evropsko združenje poslovnih šol – EFMD (European Foundation for Management Development). Osredotoča se na kakovost izvajanja online poslovnega izobraževanja. Kriteriji EOCCS sledijo strogi filozofiji EFMD mednarodnih akreditacij, kot sta EQUIS ali EPAS. Poudarek meril je na celotnem institucionalnem kontekstu online izobraževanja, programskih in predmetnih strukturah, izobraževalnih vsebinah, pedagoških pristopih za online študij, doseganju učnih izidov, podpori in skrbi za razvoj študentov, povezanosti z okoljem, internacionalizaciji, spremljanju in zagotavljanju kakovosti ter trajnosti.

Presoja kakovosti in doseganje ECCS standardov Dobinega modela online študija je potekala pri magistrskih predmetih Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti, Metodologija raziskovanja ter Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje. Presojevalci, ugledni člani komisije iz priznanih mednarodnih šol, so v maju ocenjevali doseganje standardov kakovosti online izobraževanja. V tem času so opravili razgovore s 14 deležniki fakultete, predstavniki vodstva fakultete, akademskim in strokovnim osebjem, študenti in diplomanti. 

V poročilu so presojevalci posebej izpostavili kakovostne vidike online izobraževanja – interaktivne elemente pri izvedbi predmetov, odlično timsko sodelovanje in interakcije, ustrezne metode ocenjevanja in podajanja usmerjenih povratnih informacij, interakcije med študenti, profesorji in online mentorji, odlično podporo študentom ter raznoliko uporabo mobilnih virov. Vse to dokazuje, da DOBA Fakulteti s svojimi inovativnimi pristopi sodi med vodilne in najambicioznejše izvajalce online študija v svetu. 

Online študij na DOBA Fakulteti

DOBA Fakulteta je evropska fakulteta z mednarodno primerljivimi akreditiranimi študijskimi programi.  V tem času je razvoj gradila na petih ključnih temeljih: inoviranje, nova znanja, nove tehnologije, kakovost in mednarodno sodelovanje. DOBA Fakulteta ima akreditiranih pet dodiplomskih in pet magistrskih in en doktorski program, ki jih izvaja v obliki online študija v štirih jezikih.  Dobin model online študija je rezultat  lastnega strokovnega in raziskovalnega dela. 

V študijskem letu 2023/2024 na DOBA Fakulteti online študira 2000 študentov. Študenti študirajo iz 46 različnih držav sveta. Ker se kakovost visokošolske institucije meri po kakovosti znanja njenih diplomantov in posledično njihovi zaposljivosti, so še posebej ponosni na visok odstotek diplomantov in njihovo uspešnost: 77 % diplomantov po zaključku študija namreč doživi spremembe v svoji karieri in osebni rasti. Ti rezultati kažejo na kakovost in praktičnost študija ter so obveza in spodbuda za delo DOBA Fakulteti v prihodnje.