Letnica 2033 za izstop iz premoga je po oceni velenjskega župana Petra Dermola nerealna, zato strategije, ki jo je v četrtek potrdila vlada, ne podpira.

Delovna mesta pred zaprtjem premogovnika

Za pravičen izstop iz premoga je potreben bolj ambiciozen načrt za delovna mesta, je dejal v izjavi za medije. Tudi sindikat energetike strategiji ni naklonjen.

Dermola skrbi število delovnih mest, ki so opredeljena v strategiji. Iz nje namreč izhaja, da bo do leta 2050 ustvarjenih 5000 delovnih mest, po Dermolovi oceni pa je treba te zagotoviti še pred zaprtjem rudnika leta 2033.

Iz strategije  izhaja, da bo do leta 2050 ustvarjenih 5000 delovnih mest, po Dermolovi oceni pa je treba te zagotoviti še pred zaprtjem rudnika leta 2033.

Meni tudi, da letnica 2033 za izstop iz premoga ni realna, saj do takrat v Sloveniji ne bo mogoče nadomestiti obstoječih virov električne energije. Skrb vzbujajoče je po njegovih besedah tudi, da strategija ne določa odgovornega organa, ki bo spremljal in usmerjal celotni proces ter ščitil interese premogovnih regij.

Velenjska občina je prejšnji teden od države prejela nabor projektov, ki pa, kot je pojasnil župan, niso skladni s tistimi, ki jih je opredelil pripravljavec strategije, podjetje Deloitte.

Visoko ocenjenih projektov ni v strategiji

Projekti lokalne skupnosti, ki so bili v času priprave strategije zelo visoko ocenjeni, v gradivo sploh niso vključeni. Gre za projekte, kot so industrijsko-tehnološki inkubator, Center prihodnosti – celovita obnova Stare elektrarne, Poslovna cona Pesje, Zelena soseska za mlade družine Zlati grič in Vodikove tehnologije.

Po Dermolovih besedah je bila velenjska mestna uprava zelo aktivna pri pripravi strategije, saj so v teku javne obravnave na osnutek strategije oddali splošne in več kot 40 podrobnih pripomb. Prav tako so velenjski mestni svetniki sprejeli vsebinske sklepe, povezane s strategijo in projekti, vezanimi na prestrukturiranje v velenjski občini.

Želeli aktivno pomagati, ne pa izpodbijati strategijo

Septembra lani so pripravili tudi razvojno konferenco Pozdravljena, prihodnost – na zeleno do kakovostnejšega življenja, na kateri so na podlagi predstavitev različnih strokovnjakov izrazili pričakovanja, da se ne bodo prestrukturirali zaradi 235 milijonov evrov, ki so na voljo za dve premogovni regiji iz Sklada za pravičen prehod, ampak zaradi varnosti ljudi in kakovostnega razvoja doline ter Šaleške regije.

“Nikoli ni bil naš namen izpodbijati strategije, temveč z aktivnim sodelovanjem pomagati, da bo strategija vlivala zaupanje javnosti. Menimo, da bi bilo dobro, da bi strategijo sprejel tudi DZ, saj gre za ukinitev pomembnega domačega energetskega vira. O tako pomembnem vprašanju, ki lahko sproži tudi ustavno presojo, ne bi smela odločati zgolj vlada,” je dejal Dermol.

Napovedal odprto pismo

Napovedal je, da bodo danes predsedniku vlade Janezu Janši poslali odprto pismo, saj so preveč naporov, energije in finančnih sredstev vložili v pripravo posameznih projektov. Ne bodo namreč dovolili, da bodo lokalne skupnosti, kot ključni razvojni subjekti in tisti, ki ščitijo javni interes, izločeni iz procesov prestrukturiranja.

Na občini tudi ugotavljajo, da se ministrstva zelo stihijsko lotevajo priprave dokumentov, ki bodo podlaga za črpanje finančnih sredstev za izstop iz premoga. Menijo tudi, da na državni ravni nujno potrebujejo medresorski urad, ki bo koordiniral celoten proces prestrukturiranja in se bo ukvarjal samo s tem.

Strategije ne podpirajo niti Sindikat premogovnika Velenje, Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije in Sindikat delavcev rudarstva in energetike (SDRES), kjer so ocenili, da je strategija škodljiva za rudarje in, da gre za popolnoma politično odločitev, ki je nestrokovna in nepremišljena.

Kritični tudi sindikati

Predsednik Sindikata premogovnika Velenje Simon Lamot in predsednik Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije Branko Sevčnikar sta izpostavila, da omenjene strategije ne sprejemata, zato bodo uporabili vsa pravna sredstva in ostale oblike sindikalnega delovanja, da zaradi odločitve države Slovenije o predčasnem izstopu iz premoga leta 2033 zaščitijo ekonomske in socialne pravice svojih članov.

V sindikatih ocenjujejo, da ni zagotovila politike, da nihče izmed zaposlenih v skupini Premogovnik Velenje in Termoelektrarni Šoštanj (Teš) ne bo ostal brez zaposlitve oz. socialne varnosti. Prav tako ni jasno postavljenih mejnikov, odgovornih oseb in ukrepov, če cilji iz strategije ne bodo doseženi, niso navedeni niti primeri, na kakšen način se bodo reševali morebitno presežni delovni invalidi, ni niti pravočasno predvidenih dovolj ustreznih nadomestnih delovnih mest, ki bi zagotavljala primerljiv življenjski standard.

Lamot je za petek napovedal sejo izvršilnega odbora sindikata, na kateri bodo sprejeli nadaljnje korake glede omenjene strategije.

Prav tako po ocenah omenjenih sindikalistov niso zagotovljena sredstva za izvedbo socialnih programov, predvideno obdobje za izstop iz premoga pa je bistveno prekratko. Lamot je za petek napovedal sejo izvršilnega odbora sindikata, na kateri bodo sprejeli nadaljnje korake glede omenjene strategije.

Kot je danes SDRES zapisal v sporočilu za javnost, bi si želeli, da bi bili zaposleni del načrtovanja izhodne strategije.

Vlada je sicer nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda sprejela pretekli teden. Strategija določa, da bo Slovenija najpozneje leta 2033 prenehala z rabo premoga za proizvodnjo električne energije, še izpostavlja STA.