Do vključno 21. avgusta letos je bilo v Sloveniji prodanih 5 milijonov 595 tisoč 539 e-vinjet, od tega največ (50 odstotkov) tedenskih 2A, sledijo mesečne 2A (26 odstotkov) in letne 2A (17 odstotkov) ter nato tedenske 2B (trije odstotki). Uporabnikom slovenskih avtocest in hitrih cest je bilo od omenjenega skupnega števila prodanih 22 odstotkov e-vinjet, preostalo uporabnikom s tujimi registrskimi oznakami. Največ e-vinjet so prodali uporabnikom z nemško registrsko oznako (26 odstotkov), sledijo Avstrijci (14 odstotkov), Italijani (7 odstotkov), Hrvati in Čehi (po 4 odstotke), Švicarji, Poljaki in Madžari (po 3 odstotke), Nizozemci, Romuni in Francozi (po 2 odstotka).

Kaznovali so približno 30 odstotkov domačih in 70 odstotkov tujih voznikov

Od 1. 1. 2022 do vključno 21. 8. 2022 je bilo v okviru nadzora obvezne uporabe vinjet za vožnjo po naših avtocestah in hitrih cestah izdanih 30.040 glob. Zakon o cestinjenju določa, da se z globo 300 evrov za vsako vožnjo kaznuje posameznik, ki uporablja cestninsko cesto brez veljavne elektronske vinjete za določen cestninski razred. Z globo 500 evrov pa se kaznuje cestninski zavezanec, ki neupravičeno prenese registrsko tablico vozila, na katero je vezana veljavna elektronska vinjeta, na drugo vozilo ali jo prenese na vozilo, ki ni uvrščeno v isti cestninski razred kot vozilo, s katerega je bila prenesena registrska tablica. Globe, plačane za cestninske prekrške, so v celoti prihodek države (državnega proračuna) in ne družbe Dars.

Z Darsa so nam sporočili, da za neuporabo vinjete kaznujejo približno 30 odstotkov domačih in 70 odstotkov tujih voznikov. Pri tem tujce pospešeno obravnavajo na terenu (na vstopih v državo, nadzornih točkah, …), in to še posebej v tem obdobju, ko jih je na naših avtocestah in hitrih cestah veliko. Tako da večino tujih kršiteljev tudi oglobijo, plačilnih nalogov jim še ne pošiljajo po pošti.

Nadzor nad uporabo e-vinjet opravljajo s stacionarnimi, prenosnimi in mobilnimi kamerami ter z ročnimi napravami

Nadzor nad uporabo e-vinjet v Sloveniji izvajamo na celotnem avtocestnem omrežju, in sicer z naslednjo opremo:

stacionarno – kamere (20 kamer), ki se sedaj nameščajo oziroma premeščajo na 25 portalov spremenljive prometno informativne signalizacije (SPIS), v nadaljevanju pa se bodo te kamere nameščale oziroma premeščale tudi na 75 drogov, ki bodo postavljeni ob avtocestah in hitrih cestah v upravljanju družbe DARS;

prenosno – kamere (40 kamer) na stojalih, ki jih cestninski nadzorniki lahko postavijo kjerkoli ob cestninskih cestah, avtocestnih priključkih, avtocestnih počivališčih, nadzornih točkah na avtocestah, mejnih prehodih;

mobilno – kamere, ki so nameščene v 33 vozilih cestninskega nadzora;

ročno – naprave, ki jih cestninski nadzorniki uporabljajo predvsem za preverjanje parkiranih vozil na avtocestnih počivališčih (v vsakem vozilu je ena taka naprava).

Nadzor nad uporabo e-vinjet poteka vseskozi, 24 ur na dan in vse dni v letu. Nadzor se, kot omenjeno, izvaja z zajemom slik in samodejnim prepoznavanjem registrskih označb. Prekrškovni postopki se izvajajo na terenu in v pisarnah. “Že pred uvedbo e-vinjet smo poudarjali, da je eno temeljnih nerazumevanj nadzora pri e-vinjeti, da cestninski nadzor ne bo več na terenu. Domačim voznikom pošiljamo plačilne naloge in račune za e-vinjete praviloma po pošti (ker imamo dostop do vseh potrebnih podatkov), pred tem pa je treba pregledati posnetke, na katerih so zaznani kršitelji, in v ozadju speljati celoten prekrškovni postopek. Tujce pa skušamo – in tako bo tudi v prihodnje – še naprej v največji možni meri sankcionirati na nadzornih točkah, počivališčih, mejnih prehodih. Razlika v primerjavi z nadzorom pred uvedbo e-vinjete je le v tem, da so kršitelji zaznani s kamerami že na točki, preden jih lahko ustavimo, nadzornik pa dobi informacijo o tem, katero vozilo je treba ustaviti in sankcionirati,” so sporočili z Darsa.

Uporabniki naj pri nakupu e-vinjete podatke, preden podpišejo potrdilo o njihovi pravilnosti, preverijo

Zanimalo nas je še, ali še vedno zaznavajo primere napačnih vnosov registrskih številk. “Da, žal ugotavljamo, da so uporabnik še vedno nepazljivi oziroma površni pri vnosu registrskih oznak. So pa tovrstni primeri, glede na 5,6 milijona prodanih e-vinjet doslej, vseeno v izraziti manjšini. Ravno zato v družbi Dars že vse od vzpostavitve e-vinjete vseskozi opozarjamo, da naj bodo uporabniki tako ob spletnem nakupu e-vinjete kot na prodajnem mestu posebej pozorni pri vnosu registrske številke vozila, cestninskega razreda in začetka veljavnosti e-vinjete. Na prodajnem mestu pa naj te podatke, ki so jih narekovali prodajalcu, preverijo, preden podpišejo potrdilo o pravilnosti podatkov, saj s tem podpisom odgovornost za pravilnost podatkov prevzamejo nase. Samo če se e-vinjeta nanaša na pravilno registrsko številko in cestninski razred ter je ob vstopu na avtocesto veljavna, se šteje, da je cestnina plačana.”

Sistem nadzora obvezne uporabe e-vinjete za vožnjo po slovenskem avtocestnem omrežju deluje tako, da kamera posname registrsko tablico, na podlagi tega podatka se nato preveri, ali identična registrska številka obstaja v sistemu e-vinjete. V vseh primerih, ko posnete registrske številke ni v sistemu, je edino, kar lahko ugotovimo, da cestnina ni plačna. Lastnika vozila iz evidence registriranih vozil namreč pridobimo na podlagi posnete registrske številke, za katero e-vinjeta ni plačana, in ne napačne registrske številke, ki je bila plačana, vendar v sistemu ni povezave s konkretnim vozilom.

Kaj lahko storimo v primeru napačnega vnosa registrske oznake?

V primeru napačnega vnosa registrske oznake lahko cestninski zavezanec, potem ko je kupil e-vinjeto za pravilno registrsko številko, na Dars naslovi vlogo za povračilo sorazmernega dela e-vinjete, kupljene za napačno registrsko številko. Priloži naj računa za nakup obeh e-vinjet in stekel bo postopek za vračilo sorazmernega deleža za prvo vinjeto, torej tisto, za katero je uporabnik navedel napačno registrsko številko. “Ob tem poudarjamo, da je vlogo treba nasloviti na Dars in ne na pooblaščenega prodajalca e-vinjet (npr. Petrol, če je bila e-vinjeta tam kupljena).”

Doslej so zabeležili nekaj več kot 700 napačnih vnosov

“Ker uporabniki, kljub vsem opozorilom in včasih čisto nelogično ter nerazumljivo, pri nakupu vinjete delajo tudi najrazličnejše napake – od zamenjave dveh znakov, zamenjave vrstnega reda več znakov, izpuščanja znakov, nepopolnih vnosov, napačne države registracije –  ne moremo ugotoviti ali celo ugibati za vsako posneto registrsko številko, za katero v centralnem sistemu ni kupljene vinjete, kakšno napako je pravzaprav uporabnik naredil pri nakupu.”

Zato točnega podatka, koliko je bilo napačnih vnosov na Darsu, kot pravijo, nimajo. “Ko izdamo plačilni nalog, je namreč ta izdan zato, ker za konkretno registrsko številko v sistemu ne obstaja e-vinjeta, in ne moremo ugotoviti, ali je bila e-vinjeta za vozilo sicer kupljena, vendar na napačno registrsko številko. Preko vloženih zahtev za sodno varstvo na izdane plačilne naloge in pozive pa ocenjujemo, da je bilo doslej nekaj več kot 700 takšnih primerov (glede na prodanih 5,6 milijona vinjet je to zgolj 0,01 odstotka), pri čemer smo izdali približno 600 odločb, s katerimi smo kršiteljem namesto glob izrekli opomin. Pri izvajanju nadzora neposredno na terenu (s preusmeritvijo prometa na nadzorno točko, počivališče ipd.) pa cestninski nadzorniki na kraju v takšnih primerih praviloma vedno izrekajo opozorila in cestninskemu zavezancu prodajo pravilno elektronsko vinjeto. Doslej je bilo za kršitve zaradi uporabe cestninskih cest brez veljavne elektronske vinjete izdanih več kot 3700 opozoril (ni sicer nujno, da so vsa opozorila izdana iz tega razloga).”

Največji delež kršiteljev predstavljajo uporabniki avtocestnega omrežja, ki sploh nimajo e-vinjete, nato tisti, ki jim je potekla, sledijo tisti z napačnim cestninskim razredom ter v manjšini tisti z napačno registrsko oznako.

Uporabniki avtocest so z e-vinjeto zadovoljni

Na Darsu poudarjajo, da sistem e-vinjete, in sicer tako nadzora kot prodaje, deluje dobro, brez posebnih težav. “V družbi Dars smo z njim zadovoljni, precejšnjo podporo pa mu izkazujejo tudi uporabniki našega avtocestnega omrežja. Splošno zadovoljstvo z e-vinjeto je visoko, s kar 89-odstotnim deležem zadovoljnih voznikov in povprečno oceno 4,5 (na lestvici od 1 do 5), je pokazala spomladanska anketa po spletu in na terenu (avtocestnih počivališčih), v katero je bilo vključenih 600 domačih in tujih voznikov. Tudi zadovoljstvo z dostopnostjo in razumljivostjo informacij o sistemu e-vinjete je visoko, s 87-odstotnim deležem zadovoljnih voznikov in povprečno oceno 4,4.”