V Republiki Sloveniji so se do 13. 7. 2009 izdajala vozniška dovoljenja v papirnati obliki, ki so imela malo zaščitnih elementov, in so se množično ponarejala. Direktiva o vozniških dovoljenjih 2006/126/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006, ki jo je Republika Slovenija prenesla v svoj pravni red, je določila, da morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečevanje vsakršnega tveganja ponarejanja vozniških dovoljenj, vključno z vzorci vozniških dovoljenj, izdanih pred začetkom veljavnosti navedene direktive. Kot so za nas pojasnili na Ministrstvu za infrastrukturo je bil določen tudi enotni obrazec vozniškega dovoljenja ter obveznost, da do 19. januarja 2033 vsa izdana vozniška dovoljenja in vozniška dovoljenja v obtoku izpolnjujejo vse zahteve, ki so bile določene z direktivo. V času sprejema direktive je bilo v obtoku namreč več kot 110 različnih vzorcev vozniških dovoljenj.

Več kot 400.000 oseb mora zamenjati vozniško dovoljenje

Z Zakonom o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16) je bil določen rok za zamenjavo starih obrazcev, in sicer najpozneje do 19. januarja 2023. “Vsa vozniška dovoljenja, ki so bila izdana na starih obrazcih se morajo zamenjati do 19. januarja 2023. Datumsko to pomeni, da se morajo zamenjati vsa vozniška dovoljenja, ki so bila izdana do 19. januarja 2013,” so še pojasnili na ministrstvu.

Približno 490.000 imetnikov mora zamenjati vozniško dovoljenje, to je približno 35 odstotkov vseh vozniških dovoljenj. Kot so za nas pojasnili na ministrstvu se številke iz dneva v dan spreminjajo, zato gre le približna oceno.

Nekateri so roza vozniška dovoljenja že zamenjali

Imetniki vozniškega dovoljenja, ki so imeli veljavnost vozniškega dovoljenja omejeno zaradi zdravstvenih razlogov, so večinoma že zamenjali stara (roza) vozniška dovoljenja. Kdaj večini poteče staro vozniško dovoljenje je odvisno od starosti imetnika, pomembno pa je vedeti, da po 19. 1. 2023 obrazci starih vozniških dovoljenj ne bodo več veljavni.

Vožnja vozila z neveljavnim obrazcem vozniškega dovoljenja bo prekršek, za katerega je predpisana globa 40 evrov.

Z Zakonom o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) je bilo namreč določeno, da se vozniška dovoljenja izdajajo z veljavnostjo 10 let, pred tem so se izdajala z veljavnostjo do 80. leta starosti imetnika. Ob zamenjavi starih obrazcev z novimi, imetnik obdrži vse pravice, ki izhajajo iz starega vozniškega dovoljenja.

Za zamenjavo bo treba plačati skoraj 20 evrov

Imetnik starega vozniškega dovoljenja mora na upravni enoti vložiti vlogo in ji priložiti novo fotografijo, staro vozniško dovoljenje, osebni dokument, in zdravniško spričevalo, če je vozniško dovoljenje poteklo in je za podaljšanje potrebno opraviti zdravniški pregled.

Za zamenjavo bo treba plačati 19,14 evra. Pri čemer stane obrazec vozniškega dovoljenja 7,34 evra, upravna taksa pa 11,80 evra.

Kot so za nas pojasnili na ministrstvu za Infrastrukturo, bo gneča ob zamenjavi odvisna od imetnikov vozniških dovoljenj: “Če bodo vsi čakali do zadnjega dne, bo prav gotovo gneča”. Ker se vloga za zamenjavo vozniškega dovoljenja vloži pri upravni enoti, je od vsake upravne enote in njene organizacije dela odvisno, če bo zamenjava potekala brez problemov. “Vsem imetnikom starih vozniških dovoljenj svetujemo, naj ne čakajo do zadnjega dne, ampak naj čim prej vložijo na upravni enoti vlogo za zamenjavo,” so še dodali.