Vojna v Ukrajini ne bo povzročila le lakote v nekaterih najrevnejših državah, ki so odvisne od uvoza žit (zlasti pšenice in koruze) in živilskih izdelkov iz Ukrajine in Rusije, ampak je vplivala tudi na povišanje cen goriva. Kot pa napovedujejo dobavitelji elektrike in zemeljskega plina ter proizvajalci električne energije, pa se bo vojaška invazija Rusije v Ukrajino odražala tudi na višjih cenah elektrike in plina. Na novinarska vprašanja v zvezi s tem so nam odgovorili v Elektru Maribor – Energiji plus, Petrolu d.o.o., GEN-I, d.o.o. in v skupini HSE, ki je s 60-odstotnim deležem proizvodnje električne energije največji proizvajalec v Sloveniji.

Kdaj in v kakšnem obsegu lahko pričakujemo dvig cen električne energije in plina?

Elektro Maribor, Energija plus:
Cene energentov se trenutno oblikujejo na podlagi aktualnih novic, povezanih z rusko invazijo na Ukrajino. Položaj in s tem energetski trgi se v luči dogodkov v Ukrajini spreminjajo iz dneva v dan. Negotovost je velika in kakršnekoli napovedi o nivojih cen v prihodnje so nehvaležne in jih je nemogoče napovedati. Je pa dejstvo, da bodo te vsaj še dve leti višje, kot smo jih bili vajeni v zadnjih letih. Glede na makroekonomsko situacijo, ki je posledica trenutnih izrednih razmer, povezanih z vojno v Ukrajini, je v prihodnje realno pričakovati korekcijo cen energije.

Petrol d.d., Ljubljana:

Zaradi že doslej volatilnih in nepredvidljivih razmer na svetovnih trgih energentov ter dodatno zaradi aktualnih političnih razmer in vojaških aktivnostih Rusije v Ukrajini, ni možno natančno napovedati nadaljnjega razvoja gibanja maloprodajnih cen goriv in zemeljskega plina. V primeru nadaljnjega zaostrovanja razvoja dogodkov v Ukrajini, pa lahko pričakujemo nadaljnjo rast cen pogonskih goriv in zemeljskega plina. Družba Petrol je pred časom že napovedala spremembo rednega cenika dobave zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v naslednjih mesecih.

Ali trenutne razmere na globalnem energetskem trgu (dogajanje v Ukrajini) vplivajo na cene energentov in na kak način?

Elektro Maribor, Energija plus:

Cena električne energije, ki se oblikuje na borzah, je odvisna od ponudbe in povpraševanja, cene CO2 kuponov, cene premoga, cene plina in na te zdaj v največji meri vpliva dogajanje v Ukrajini. Cene električne energije na kratkem delu cenovne krivulje pa poleg že naštetih dejavnikov v tem času oblikujejo tudi vremenske razmere (temperatura, moč vetra, količina padavin, itn.).

Petrol d.d., Ljubljana:

Aktualno dogajanje že rezultira v dvigu cen energentov in pogonskih goriv na svetovnih trgih, kar bomo predvidoma občutili vsi. Zanesljivost dobave goriv in energentov v prihodnosti in njihova cena na nabavnih trgih bosta odvisni od stopnjevanja sankcij EU do Rusije in od razvoja dogodkov v Ukrajini.

GEN-I, d.o.o.:

Cene fosilnih goriv so izjemno poskočile v zadnjem času, še posebej zemeljski plin ter posledično električna energija. Zaradi situacije v Ukrajini so cene zemeljskega plina namreč ponovno poskočile nazaj na rekordne nivoje, prav tako se draži električna energija na mednarodnih trgih. Dokler ne pride do umiritve razmer v Ukrajini, težko pričakujemo kakšen padec cen. Seveda si vsi želimo, da bi se vojna situacija čim prej končala s sklenitvijo premirja, kar pa bi umirilo tudi dogajanje na trgih in s tem padec cen.

Kako trenutna situacija vpliva na prodajne cene električne energije?

Holding Slovenske elektrarne d.o.o (HSE):

Cene električne energije na veleprodajnih trgih so se povzpele na rekordne nivoje. Razlog je rast cen energentov, do katere je prišlo kot posledica vojaške invazije Rusije v Ukrajino in posledično sankcij proti Rusiji. Rusija je praktično čez noč postala tvegan in nezaželen partner, kar že vpliva na njen izvoz energije (nafta, premog, deloma plin). Rusija s težavo finančno zavaruje svoj tovor, saj so dobave pod vprašajem zaradi velikih tveganj, povezanih z odpovedjo dobav zaradi obstoječih oz. dodatnih sankcij. Slednje bi lahko imelo daljnosežne posledice, v kolikor ne bi v kratkem prišlo do nepričakovanega zasuka v odnosih med Rusijo in preostalim svetom.

Do kakšnih sprememb prodajnih cen električne energije je prišlo in za koliko so se te povišale?

Holding Slovenske elektrarne d.o.o (HSE):

Od začetka invazije Rusije v Ukrajino je cena plina na veleprodajnem trgu za dobavo v aprilu zrasla za več kot 100 odstokov, medtem ko je cena uvoženega premoga zrasla za več kot 140 odstotkov. Cena električne energije na veleprodajnem trgu v naši regiji je za dobavo v aprilu zrasla za skoraj 70 odstotkov.

Ste v lanskem letu poslovali pozitivno in v kolikšni višini se giblje predvideni dobiček?

Holding Slovenske elektrarne d.o.o (HSE):

Leto 2021 smo končali uspešno. Čisti prihodki od prodaje so bili višji za 55 odstotkov in so presegli 2,8 milijarde evrov, ustvarjeni EBITDA pa je približno 350 milijonov evrov, kar je 2,5-krat več od načrtovanega. K temu je pripomogla omenjena poravnava z GE in visoke cene električne energije na trgih ob zadovoljivem obratovanju naših hidroelektrarn in termoelektrarn ter uspešno obvladovanje visoke tržne volatilnosti predvsem v zadnjem kvartalu leta 2021.