Kot smo že poročali se predlogom novele Zakona o voznikih poenostavljajo pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A1 za osebe, ki že imajo veljavno vozniško dovoljenje kategorije B in niso vozniki začetniki ter pridobitev vozniškega dovoljenja za kategorijo AM.

Predlog se je pojavil že večkrat

Kot so za nas pojasnili na Ministrstvu za infrastrukturo, je v času veljavnosti Zakona o voznikih bil večkrat podan predlog za delni prenos določbe b) točke tretjega odstavka 6. člena Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18), ki določa, da lahko države članice na svojem ozemlju odobrijo ekvivalence tako, da se imetnikom vozniških dovoljenj kategorije B omogoči vožnja motornih koles kategorije A1. V pozivu javnosti za predložitev predlogov za spremembo določb Zakona o voznikih pa je bil podan tudi predlog za spremembo pogojev za pridobitev vozniškega izpita kategorije AM.

Skladno z navedenim je bil pripravljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, s katerim se določajo pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja oziroma vožnjo motornega kolesa kategorije A1 za osebe, ki že imajo veljavno vozniško dovoljenje kategorije B in niso vozniki začetniki (delni prenos Direktive 2006/126/ES). Prav tako se določajo milejši pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije AM.

Pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja kategorije A1 za osebe, ki že imajo vozniško dovoljenje kategorije B in niso vozniki začetniki, pri čemer pravica do vožnje ni omejena le na ozemlje Republike Slovenije:

 • veljavno vozniško dovoljenje kategorije B,
 • oseba ni voznik začetnik,
 • opravljeno samostojno usposabljanje iz teoretičnega dela vozniškega izpita,
 • uspešno opravljen teoretični del vozniškega izpita,
 • opravljen praktičen del usposabljanja v šoli vožnje v trajanju najmanj 7 učnih ur,
 • uspešno opravljen praktičen del vozniškega izpita,
 • izpolnjeni ostali pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja (veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornega vozila kategorije A1, izdaja vozniškega dovoljenja osebi ni prepovedana, predložitev ustrezne fotografije, idr.).

Pogoji za vožnjo motornega kolesa kategorije A1 za osebe, ki že imajo vozniško dovoljenje kategorije B in niso vozniki začetniki, pri čemer je pravica do vožnje omejena le na ozemlje Republike Slovenije, so naslednji: oseba mora imeti veljavno vozniško dovoljenje kategorije B, opravljen praktičen del usposabljanja v šoli vožnje v trajanju najmanj 6 učnih ur (za usposabljanje izdan evidenčni karton vožnje), v vozniškem dovoljenju kategorije B z ustrezno kodo označena pravica do vožnje motornega kolesa kategorije A1 na ozemlju Republike Slovenije in v primeru, da oseba ni voznik začetnik.

Pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja kategorije AM:

 • samostojno usposabljanje iz teoretičnega dela vozniškega izpita,
 • uspešno opravljen teoretični del vozniškega izpita,
 • opravljen praktičen del usposabljanja v šoli vožnje v trajanju najmanj 5 učnih ur,
 • uspešno opravljen praktičen del vozniškega izpita,
 • izpolnjeni ostali pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja (veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornega vozila kategorije AM, dopolnjena starost 15 let, izdaja vozniškega dovoljenja osebi ni prepovedana, predložitev ustrezne fotografije, idr.).

Sprememba naj bi povečala varnost

Kot so za nas pojasnili na Ministrstvu za infrastrukturo, je prednosti zmanjšanja zahtevanih ur usposabljanja predvsem v tem, da se bodo kandidati za voznike motornih vozil več odločali za usposabljanja in pridobitev vozniškega dovoljenja za vožnjo navedenih motornih vozil ter bodo usposobljeni za varno vožnjo. “Kot vemo opravljanje vozniških izpitov za kategorijo AM v Republiki Sloveniji upada, saj je izpit zaradi obveznega števila predpisanih ur sorazmerno drag, posamezniki pa zaradi tega raje posegajo po manj varnih vozilih, ki jih lahko vozijo brez vozniškega dovoljenja – moped do 25 km/h, električni skiro in podobno,” so še pojasnili.

Gre za najmanjšo predpisano število ur usposabljanja

Obseg vaj praktičnega usposabljanja bo prilagojen zahtevam za praktični del vozniškega izpita, in sicer iz vsebin kot so priprava in tehnični pregled vozila ob upoštevanju prometne varnosti, izvedba posebnih elementov ob upoštevanju prometne varnosti in ravnanje v prometu.

Ob vprašanju, ali obstajajo kakšne nevarnosti zaradi krajšega praktičnega usposabljanja, so odgovorili, da je “treba poudariti, da je z novelo Zakona o voznikih predpisano le najmanjše število ur praktičnega usposabljanja. To seveda ne pomeni, da se kandidat sme usposabljati le toliko ur kot jih zakon predpisuje, temveč se lahko usposablja tudi več ur, če meni, da je to potrebno. Ob tem bosta presojala tako kandidat kot tudi učitelj vožnje, ki bo kandidata praktično usposabljal”.

Cene usposabljanja se še niso oblikovale

Cena je bistven element poslovanja na trgu in tudi ključno vpliva na konkurenco, katere oblikovanje je deloma odvisno od objektivnih dejavnikov ter predvsem od subjektivnih dejavnikov, kot so notranja organiziranost, prilagodljivost, inovativnost, kakovost storitev in podobno. Kalkulacija je tako v zaključni domeni šole vožnje, ki poleg dejanskih stroškov ustrezno ovrednoti tudi naštete dejavnike. Pri določanju cene so ravnanja podjetij usmerjena v zmanjšanje oziroma popolno izključitev negotovosti glede cenovne politike podjetij, ki so sicer konkurenti.

Novosti tudi pri pregledu vida in podaljšanju dovoljenja

Novelo Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, ki se osredotoča na področje vida in epilepsije, je Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Razširjenim strokovnim kolegijem za oftalmologijo in epileptologi Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana uskladilo z evropskimi standardi.

Voznikom z očesnimi okvarami in ki nosijo očala, ne bo več treba avtomatsko na pregled vida, ko bodo menjali vozniško dovoljenje.

Za osebe, ki imajo urejeno očesno okvaro in nimajo drugih očesnih težav, bodo v skladu z novelo imeli manj pregledov in manj upravnih postopkov vezanih na menjavo vozniškega dovoljenja. Novela uvaja tudi manjše stroške za državljane, ki so se ali se še vodijo zaradi bolezni/okvar pri zdravnikih specialistih. Podaljšuje se tudi čas upoštevanja izvidov. Ukinja pa se dosedanja zahteva po usmerjenih (samoplačniških) oftalmoloških pregledih za osebe, ki imajo pripomoček za vid – tudi v tem primeru se pri oceni zmožnosti za vožnjo primarno upošteva že obstoječa medicinska dokumentacija.

Spremembe zakona se navezujejo tudi na obravnavo oseb z epilepsijo, “ki je sedaj usklajena s sodobnimi strokovnimi smernicami, kar zmanjšuje diskriminacijo in olajšuje osebam z ustrezno zdravljeno epilepsijo vključitev v socialne aktivnosti za katere potrebujejo lastni prevoz. Čas prepovedi vožnje se skrajšuje iz dveh na eno leto. Krajše obdobje bo tudi pomenilo, da bodo tisti, kjer epilepsija ni ustrezno urejena, to lažje priznali in poiskali pomoč, saj ne bodo izključeni iz prometa nerazumno dolgo,” so še zapisali na Ministrstvu za zdravje.