Pri cenah električne energije je potrebno razlikovati različne segmente cen – med trgom na debelo in trgom končnih porabnikov, ob tem pa tudi terminsko (znotraj-dnevni trg, trg za dan vnaprej, terminski trgi). V nadaljevanju članka se bomo osredotočili na ceno električne energije na veleprodajnem trgu, ki je v zadnjem obdobju izjemno narasla.
Kot so pojasnili v GEN energiji, d.o.o., je bil letni produkt pasovne energije za leto 2022 na začetku leta na nivoju med 50 in 55 evrov za megavatno uro (MWh), do sredina leta je cena za isti produkt zrasla na nivo 75 evrov/MWh in sedaj je pri 92 evrih/MWh. Podobno so se gibale cene tudi za ostale produkte, s tem, da so bili bližnji produkti v določenih obdobjih vezani tudi na vremenske razmere. »Cena električne energije se razlikuje glede na produkt. Trenutno se cene na veleprodajnem trgu gibljejo celo znatno nad 100 evri/MWh. Naslednji tedenski produkt je na nivoju 115 evrov/MWh, naslednji mesec na nivoju 110 evrov/MWh, naslednji  kvartal na nivoju 115 evrov/MWh in naslednje leto na nivoju 92 evrov/MWh. Vse navedene cene so za posamezne produkt pasovne energije.«

Rast cen je v zadnjem obdobju vezana predvsem na višje cene zemeljskega plina in premoga

Dodajajo, da smo v zadnjih mesecih priča izjemni rasti cen. Na začetku leta je bila ta vezana predvsem na povečevanje cen emisijskih kuponov, v zadnjem obdobju pa predvsem na cene zemeljskega plina in premoga. »Po obeh energentih je izjemno povpraševanje predvsem v Aziji, kar povišuje cene obeh energentov tudi v Evropski uniji. Zaloge zemeljskega plina v Evropski uniji so na izjemno nizkih ravneh, kar predstavlja še dodatni pritisk na rast cene zemeljskega plina. Tako so pričakovanja za naslednje srednjeročno obdobje, da bodo cene zemeljskega plina še vedno pod močnim pritiskom povečevanja, vendar pa se vsaka rast tudi enkrat zaključi. Tako se za naslednje leto pričakuje padec cen zemeljskega plina in posledično tudi cen električne energije

Tako so pričakovanja za naslednje srednjeročno obdobje, da bodo cene zemeljskega plina še vedno pod močnim pritiskom povečevanja, vendar pa se vsaka rast tudi enkrat zaključi. Tako se za naslednje leto pričakuje padec cen zemeljskega plina in posledično tudi cen električne energije.

»Ob tem je potrebno spremljati tudi proizvodnjo in porabo. Na povečevanje cen vpliva tudi povečanje porabe električne energije, še bolj pa sprememba v strukturi proizvodnje. Vse manj je v sistemu namreč stabilnih enot, kot so jedrske pa tudi premogovne, kar povečuje tveganja dobave energije. Zaradi tega bo v naslednjih letih zelo pomembno v kakšne proizvodne vire bomo vlagali, saj bodo ti definirali ceno na veleprodajnem trgu in še bolj cene na položnicah. Če bomo vlagali v stabilne vire, kot je JEK2, bodo ti zagotavljali tudi zelo predvidljivo ceno električne energije in nizke stroške omrežnine na položnicah končnih kupcev, sicer bodo cene izjemno nepredvidljive, na položnicah končnih kupcev pa bo vse skupaj dodatno izraženo v višjih cenah omrežnine in dodatnih dajatvah.«

Povprečna cena pasovne energije na borzi EEX v Leipzig-u (največja borza z električno energijo v Evropski uniji) na sprotnem trgu za dan v naprej je bila v mesecu maju leta 2019 à 37,84 €/MWh; v letu 2020 à 17,60 €/MWh (velik vpliv covida-19 in zapiranju gospodarstva) in v letu 2021 à 53,35 €/MWh.

Dnevne cene elektrike na slovenskem borznem trgu so trenutno na ravni nad 100 evri/MWh

Kot je sporočil operater trga z elektriko Borzen d.o.o., so dnevne cene na slovenskem borznem trgu za dan vnaprej, ki ga upravlja BSP Energetska borza, d. o. o. za pasovno energijo (konstantna moč v vseh 24h posameznega dneva), trenutno na ravni nad 100 evri / MWh. Podobno je v širši regiji. Podrobnejše gibanje od 1. 1. 2020 lahko vidite na spodnji sliki.

Gibanja v bližnji preteklosti so plod različnih okoliščin, med katerimi naj bi izstopali tudi vročinski valovi ter rasti cen nekaterih vhodnih elementov (npr. plin, emisijski kuponi CO2). Padec v sredini 2020 pa je bil povezan predvsem s covid situacijo.

Običajno je glede prihodnjih gibanj dobra ocena preko trenutnega stanja terminskih cen. »Na madžarski terminski borzi HUDEX, katere cene lahko zaradi dobre povezave preko Hrvaške uporabimo tudi za oceno slovenskega trga, so trenutne cene za pogodbo za zadnje četrtletje letošnjega leta (pasovna energija) približno na ravni 115 evrov/MWh z rastočim trendom v zadnjem mesecu. Cene za pogodbo za pasovno energijo za leto 2022 pa se gibljejo v razponu od 90 – 95 evrov/MWh, prav tako z rastočim trendom.»