Približuje se 24. april, dan parlamentarnih volitev, ko se bomo odločali, kdo bo nas bo zastopal v Državnem zboru. Politične stranke in liste, ki so želele vstopiti v volilno tekmo, so lahko to storile do 24. marca opolnoči, saj se je takrat iztekel rok za vložitev kandidatnih list in uradno začela volilna kampanja. V zadnjem mesecu dni si bodo tako stranke prizadevale pridobiti čim večjo podporo volivcev, ki bo kasneje njihova vstopnica v Državni zbor.

Liste kandidatov še v preizkus zakonitosti

Politične stranke so lahko vse do pričetka volilne kampanje oblikovale svoje kandidatne liste. Kandidate za poslance lahko predlagajo politične stranke in volivci. Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni enoti, če jo podprejo najmanj trije poslanci, oziroma v posamezni volilni enoti s podpisi najmanj 100 volivcev. Če pa želi kandidatno listo vložiti skupina volivcev, mora njeno kandidatno listo v posamezni volilni enoti s podpisi podpreti najmanj tisoč volivcev.

Državna volilna komisija je tako že objavila seznam potrjenih list kandidatov in kandidatk po listah ter po volilnih enotah in okrajih, ki jih prejemajo od volilnih komisij volilnih enot. Rok za preizkus zakonitosti vloženih list kandidatov sicer še ni potekel, zato na državni volilni komisiji še nimajo podatkov vseh volilnih komisij volilnih enot o morebitnih zavrnitvah vloženih kandidatnih list. 

Po potrditvi vloženih list bodo volilne komisije volilnih enot najpozneje do 3. aprila opravile žreb, s katerim bodo določile vrstni red, po katerem bodo kandidatne liste objavljene na glasovnici. Državna volilna komisija bo nato do 8. aprila javno objavila sezname list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, ki jim je v posameznih okrajih mogoče nameniti glas.

V volilno tekmo se sicer podajajo vse parlamentarne stranke, ki so NSi, LMŠ, SD, SAB, SNS, Levica, SDS, DeSUS, gibanje Povežimo Slovenijo ter Naša dežela, ki je nedavno pridobila status parlamentarne stranke, na prestop parlamentarnega praga pa ciljajo tudi nekatere zunajparlamentarne in nove stranke.

Preverili smo, kateri kandidati za državnozborske volitve se bodo za naše glasove potegovali v 7. volilni enoti, kamor sodijo volilni okraji Maribora, Slovenske Bistrice in Ruš, ter 8. volilni enoti, kamor uvrščamo volilne okraje Lenarta, Pesnice in Ptuja. Ob imenih kandidatov so tako navedeni volilni okraji, kjer se bodo potegovali za glasove.

Parlamentarne stranke

Socialni demokrati

V sedmi volilni enoti se bodo za poslanske stolčke potegovali Tin Kampl (Slovenska Bistrica), Bojana Muršič (Ruše), Nastja Trajkovič (Maribor 1), Martina Rauter (Maribor 2), Zoran Ličen (Maribor 3), Franc Trček (Maribor 4), Jolanda Lašič (Maribor 5), Emilija Stojmenova Duh (Maribor 6)in Uroš Prikl (Maribor 7).

V osmi volilni enoti pa se bodo za glasove volivcev potegovali Bernarda Potočnik (Lenart), Samo Dvoršak (Pesnica), Brigita Tetičkovič (Ptuj 1), mag. Vlasta Stojak (Ptuj 2) in Slavko Krajnc (Ptuj 3).

Levica

Levica vstopa v volilno kampanjo z okrepljeno kandidatno listo in jasnimi cilji, kot so zapisali na svoji spletni strani. Za glasove se bodo tako v sedmi volilni enoti potegovali Sašo Slaček (Slovenska Bistrica), Drago Bolčina (Ruše), Vlado Šega (Maribor 1), Urška Lipovž (Maribor 2), Matic Komel (Maribor 3), Tatjana Greif (Maribor 4), Ramona Arnuš (Maribor 5), Borut Osonkar (Maribor 6), Tatjana Frangež (Maribor 7).

V osmi volini enoti pa Jasna Lipovž (Lenart), Neno Cekić (Pesnica), Rok Leban (Ptuj 1), Boštjan Koražija (Ptuj 2) in Lina Habjanič (Ptuj 3).

Stranka Alenke Bratušek

V sedmi volilni enoti se bodo za poslanski stolček borili Irena Majcen (Slovenska Bistrica), Meta Vodušek (Ruše),  Luka Vodušek (Maribor 1), Vesna Nemec Gajzer (Maribor 2), Marina Držić (Maribor 3), Andrej Rajh (Maribor 4), Vekoslav Šterman (5), Branislav Rajić (Maribor 6) in Ninoslav Ninić (Maribor 7).

V osmi volilni enoti bodo kandidirali Nina Lovrenčič (Lenart in Pesnica), dr. Darko Jazbec (Ptuj 1), Maks Ferk (Ptuj 2) in Milan Feguš (Ptuj 3).

Demokratična stranka upokojencev Slovenije

V sedmi volilni enoti se bodo tako za mandat potegovali Bojan Fajs (Slovenska Bistrica), Srečko Felix Krope (Ruše), Naja Gajzer (Maribor 1), Zdenka Gajzer (Maribor 2),Stanislava Naterer (Maribor 3), Miran Daković (Maribor 4 in 5) ter Peter Rodeš (Maribor 6 in 7).

V osmi volilni enoti se bodo za vstopnico v Državni zbor potegovali mag. Emil Kumer (Pesnica), Franc Belšak (Lenart), Nada Pukšič (Ptuj 1), Marta Tušek (volilni okraj Ptuj 2) ter dr. Albert Peter Fras (volilni okraj Ptuj 3).

Nova Slovenija

V sedmi volilni enoti so na seznamu Alenka Pušnik (Slovenska Bistrica), Miha Žižek (Ruše), Andrej Šauperl (Maribor 1), Aleš Bandur (Maribor 2), Bernard Memon (Maribor 3), Karmen Teržan Kopecky (Maribor 4), Zdravko Luketič (Maribor 5), Alenka Šverc (Maribor 6) in Renata Esih Flac (Maribor 7).

V osmi volilni enoti se bodo za glas volivcev potegovali Nataša Bauman (Lenart), Viktor Vajngerl (Pesnica), Špela Hojnik (Ptuj 1), Peter Pribožič (Ptuj 2) in Peter Feguš (Ptuj 3).

Lista Marjana Šarca

V stranki Lista Marjana Šarca si prizadevajo na volitvah doseči čim boljši rezultat, da bi sedanja opozicija zbrala dovolj glasov za sestavo nove vlade.

V sedmi volilni enoti se bodo za glasove volivcev potegovali Matic Erdani (Slovenska Bistrica), Jernej Ajd (Ruše), Miran Križnjak (Maribor 1 in 7), Gregor Kunej (Maribor 2), Dejan Stanko (Maribor 3), Nataša Vidnar (Maribor 4), Tjaša Blanuša (Maribor 5)in Lidija Divjak Mirnik (Maribor 6).

V osmi volilni enoti pa so med kandidati Tomaž Pliberšek (Lenart), Dijana Madžarac (Pesnica), Tereza Vidovič (Ptuj 1), Silva Razlag (Ptuj 2) ter Gorazd Ladinek (Ptuj 3).

Slovenska demokratska stranka

V sedmi volilni enoti so med kandidati za poslance Državnega zbora Karmen Furman (Slovenska Bistrica), Aleksander Brunčko (Ruše), Barbara Klajderič (Maribor 1), Luka Simonič (Maribor 2), Dejan Kaloh (Maribor 3), Ivan Celcer (Maribor 4), Kaja Medved (Maribor 5), Bernarda Mandres (Maribor 6)in Miran Ulbin (Maribor 7).

V osmi volilni enoti pa so med kandidati Franc Breznik (Lenart), Marijan Pojbič (Pesnica), Jožef Lenart (Ptuj 1), Nuša Vrabl Ferenčič (Ptuj 2), Suzana Lep Šimenko (Ptuj 3).

Gibanje Povežimo Slovenijo

Na parlamentarnih volitvah se bodo znotraj gibanja Povežimo Slovenijo za glasove potegovali v stranki Konkretno, Nova socialdemokracija, Slovenska ljudska stranka, Zeleni Slovenije ter Nova ljudska stranka.

V sedmi volilni enoti bodo kandidirali Modest Motaln (Slovenska Bistrica), Anita Jodl (Ruše), mag. Monika Kirbiš Rojs (Maribor 1), Breda Čepe Vizjak (Maribor 2), Franc Kangler (Maribor 3), Damir Orehovec (Maribor 4), Franc Slavinec (Maribor 5), mag. Helena Kujundžić Lukaček (Maribor 6), Boštjan Jambrovič (Maribor 7).

V osmi volilni enoti bodo kandidirali Marjan Bračko (Lenart), Miša Pušenjak (Pesnica), Andrej Čuš (Ptuj 1), Sergeja Puppis Freebairn (Ptuj 2) ter Ivan Brodnjak (Ptuj 3).

Slovenska nacionalna stranka

V sedmi volilni enoti so na seznamu kandidatov Zmago Jelinčič Plemeniti (Slovenska Bistrica), Katarina Žunko (Ruše in Maribor 1), Rok Bukovšek (Maribor 2 in 3), Martin Horvat (Maribor 4 in 5), Miranda Osterc Zinrajh (Maribor 6 in 7).

V osmi volilni enot pa se bodo za sedež v parlamentu potegovali Branka Rojht (Lenart), Zvonko Zinrajh (Pesnica), Dejan Horvat (Ptuj 1), Bojan Sabotin (Ptuj 2) in Melissa Pipenbacher (Ptuj 3).

Naša dežela

Med parlamentarne stranke je RTV Slovenija nedavno uvrstil tudi stranko Naša dežela dr. Aleksandre Pivec, kar je sprožilo veliko polemik.

V sedmi volilni enoti se v boj za poslanske stolčke podajajo Matjaž Mihelak (Ruše), dr. Polona Pivec (Maribor 1), Aleš Meglič (Maribor 2), Danilo Burnač (Maribor 3), Boštjan Protner (Maribor 4), Miha Recek (volilni okraj Maribor 5), Boris Ploj (Maribor 6) in Danica Ozvaldič (Maribor 7).

V osmi volilni enoti pa so na seznamu Albert Potočnik (Lenart), Bernardka Janžekovič Breznik (Pesnica), Branko Goričan (Ptuj 1), Mitja Lah (Ptuj 2) in Izidor Štajnberger (Ptuj 3).

Neparlamentarne stranke

Gibanje Svoboda

V Gibanju Svoboda pod vodstvom predsednika stranke Roberta Goloba se bodo v sedmi volilni enoti za glasove volivcev potegovali Vesna Skerbinek (Slovenska Bistrica), Jurij Lep (volilni okraj Ruše), Tomaž Lah (volilni okraj Maribor 1), Andreja Rajbenšu (volilni okraj Maribor 2), Leonida Polajnar (volilni okraj Maribor 3), Lena Grgurevič (volilni okraj Maribor 4), Barbara Kolenko Helbl (volilni okraj Maribor 5), Rastislav Vrečko (volilni okraj Maribor 6) in Martin Marzidovšek (volilni okraj Maribor 7).

V osmi volilni enoti se v boj za glasove podajajo Igor Barton (Lenart), Darko Krajnc (Pesnica), Ljudmila Grabar (Ptuj 1), Dejan Zavec (Ptuj 2) in Bernardka Jurič (Ptuj 3).

Piratska stranka

V sedmi volilni enoti so na seznamu Nejc Velkavrh (Slovenska Bistrica), Suzana Auguštin (Ruše), Tomas Tišler (Maribor 1 in 2), Filip Mikuž (Maribor 3), Nina Beyokol (Maribor 4 in 5) ter Petra Kovačec (Maribor 6 in 7).

V osmi volilni enoti bodo Pirate zastopali Rok Hrabar (Lenart in Ptuj 3), Nina Kodrič (Pesnica) in Marko Pušnik (Ptuj 1 in 2).

Vesna – zelena stranka

Na parlamentarne volitve se podaja tudi stranka Vesna. V sedmi volilni enoti so med kandidati Boštjan Selinšek (Slovenska Bistrica), Tomi Prosnik (Ruše), Katja Beck Kos (Maribor 1), Simon Žlahtič (Maribor 2), Nina Gornik Mulec (Maribor 3), Petra Greiner (Maribor 4 in 5), Miha Lovše (Maribor 6) in Katarina Kušar (Maribor 7).

V osmi volilni enoti pa se bodo za poslanske stolčke potegovali Vesnini Miran Rajšp (Lenart), Mihael Jazbinšek (Pesnica in Ptuj 2), Nejc Herjavec (Ptuj 1) ter Nika Pušič (Ptuj 3).

Naša prihodnost in Dobra država

Stranki Naša prihodnost Ivana Galeta in Dobra država, ki jo vodi Smiljan Mekicar, bosta na državnozborskih volitvah nastopili s skupno listo. Pridružile se jim bodo še nekatere stranke in gibanja.

V stranki Naša prihodnost so v sedmi volilni enoti na seznamu Gorazd Makoter (Slovenska Bistrica), Franc Černagoj (Ruše in Maribor 4), Urška Makovec (Maribor 1), dr. Silvester Lipošek (Maribor 2 in 7), Jure Šušteršič (Maribor 3), Metka Sparavec Malenko (Maribor 5), Alenka Orbović (Maribor 6). V osmi volilni enoti pa so na seznam Judita Kulovec (Lenart), Dragutin Bubnjar (Pesnica), Sara Tanšek (Ptuj 1 in 3) ter Simona Mauko (Ptuj 2).

Stranka Dobra država prav tako stavi na kandidate v sedmi volilni enoti, med njimi so Peter Šajn (Slovenska Bistrica), mag. Peter Hronek (Ruše), Primož Tručl (Maribor 1), dr. Silvester Lipošek (Maribor 2), mag. Gregor Ficko (Maribor 3), Vesna Rožanc (Maribor 4), mag. Magdalena Medved (Maribor 5), Metka Sparavec (Maribor 6) in Uroš Lovrenčič (Maribor 7). V osmi volilni enoti so na seznamu Jerica Ketiš (Lenart), Andreja Urbanija (Pesnica), Matija Zorec (Ptuj 1), Terezija Vidovič (Ptuj 2 in 3).

Resni.ca

Med kandidati stranke Resni.ca se bodo za glasove volivcev v sedmi volilni enoti potegovali Nani Franc Matjašič (Slovenska Bistrica), Robert Leva (Ruše), Marinka Valand (Maribor 1), Zoran Jerković (Maribor 2), Katja Kokot (Maribor 3), Nina Radenković (Maribor 4), Darko Zimič (Maribor 5), Marina Bačić (Maribor 6), Denis Blažan (Maribor 7).

V osmi volilni enoti so na seznamu stranke Resni.ca Mirko Mahorič (Lenart), Mirko Radujković (Pesnica), Slavko Moharič (Ptuj 1), Sergej Ivanuša (Ptuj 2) in Martina Haring (Ptuj 3).

Lista Borisa Popoviča-Digitalizirajmo Slovenijo

V sedmi volilni enoti so na seznamu Žanet Breški (Slovenska Bistrica in Ruše), Matej Ferk Čauči (Maribor 1), Žan Štuber (Maribor 2 in 3), Jaka Krčovnik (Maribor 4), Bor Rehak Friš (Maribor 5), Pablo Mohr (Maribor 6) ter Zala Korošec (Maribor 7).

Kandidatov za osmo volilno enoto niso navedli.

Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba

V sedmi volilni enoti so na seznamu Ludvik Leon Unterlehner (Slovenska Bistrica), Dunja Matijašec Hödl (Ruše in Maribor 2), Tanja Miličić (Maribor 1), Joca Lipuš (Maribor 3), Žiga Zebec (Maribor 4), Ljiljana Radosavljević (Maribor 5), Valentin Lorenčič (Maribor 6), Dušan Ćešić (Maribor 7).

V osmi volilni enoti so na seznamu Damir Lenart (Lenart), Jernej Miklošič (Pesnica), Robert Križanič (Ptuj 1), Tamara Peklar Korošec (Ptuj 2)in Tomislav Kirbiš (Ptuj 3).

Za ljudstvo Slovenije

V sedmi volilni enoti so na seznamu Bogomir Gajser (Slovenska Bistrica in Maribor 6), Matija Matić (Ruše), Bojan Papež (Maribor 1 in 2), Nina Mihelič (Maribor 3), Janja Zorko (Maribor 4), Damijan Planar (Maribor 5) in Vesna Ornik (Maribor 7).

V osmi volilni enoti so na seznamu Bojan Krejač (Lenart), Marinka Dajčman (Pesnica), Radko Hriberšek (Ptuj 1), Jelena Novak (Ptuj 2), Karmen Ivančič (Ptuj 3).

Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija – ZSi in Stranke slovenskega naroda – SSN)

V sedmi volilni enoti so na seznamu Ludvik Poljanec (Slovenska Bistrica), Nuša Praper (Ruše), Urban Šiško (Maribor 1), Monika Žunkovič (Maribor 2 in 3), Marija Štandeker (Maribor 4 in 5) in Andrej Šiško (Maribor 6 in 7).

V osmi volilni enoti so na seznamu Metka Rotman (Lenart), Ivan Bolfek (Pesnica), Alojz Kojzek (Ptuj 1 in 2) ter Marjeta Kodrič (Ptuj 3).

Domovinska liga

V sedmi volilni enoti so na seznamu Tadeja Rozman (Slovenska Bistrica), Matej Šteflič (Ruše in Maribor 7), Slavko Sajko (Maribor 1 in 3), Helena Kveder (Maribor 2 in 4), Marko Oblak (Maribor 5 in 6).

V osmi volilni enoti so na seznamu Cvetka Zaplotnik (Lenart), Marija Behek (Pesnica in Ptuj 3), Timotej Rebolj Mubi (Ptuj 1).