V tem času je na slovenskih avtocestah precej delavnih zapor, zaradi katerih zlasti ob prometnih konicah prihaja do daljšega čakanja, posledično pa negodovanja voznikov. Tako je bila denimo pretekli konec tedna, od sobote do nedelje zvečer, med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru zaprta štajerska avtocesta. V tisti smeri sta bila zaprta tudi priključka Celje vzhod (Ljubečna) in Dramlje, obvoz je bil urejen po državni cesti. V soboto je bil čez dan zaprt vozni pas od predora Pletovarje do predora Golo rebro proti Mariboru.  Obe zapori sta bili postavljeni zaradi nujne sanacije asfaltnih površin.

Še daljši zastoji pa so nastajali drugi in tretji vikend v novembru, ko je bila popolnoma zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Iz Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) so nam odgovorili, da je na omenjenem odseku 18.,19. in 20. novembra na območju popolne zapore smernega vozišča dela izvajalo približno 200 delavcev, tako Darsovih vzdrževalcev avtoceste kot zunanjih pogodbenih partnerjev. “V predoru Jasovnik je bilo treba odstraniti voziščne plošče do talnega oboka, kar pomeni, da je zaradi teh del predor neprevozen. Izvajali smo pranje luči, sten in vozišč v predorih, zamenjevali smo talne led smernike, čistili in snemali smo drenaže, prali dilatacije in izlivnike na objektih, izvajala so se manjša vzdrževalna dela na dilatacijah, žlebičenje vozišča na nevarnih delih ceste (vijačenje, senčne lege, …), izvajali so se redni in izredni pregledi objektov, geodetske meritve viaduktov, projektantski pregled predorov pred izdelavo projekta za obnovo predorov Ločica in Jasovnik, redna vzdrževalna dela na predorskih vratih, servisi elektro inštalacij in hidrantnih omrežij, čiščenje kamer, pometanje. Skratka, v teh zaporah smo izvajali maksimalno število vzdrževalnih del, ki so bila nujno potrebna. Gre za večji obseg različnih del, ki jih je treba opraviti v razmeroma kratkem času. Dela so potekala neprekinjeno 24 ur na dan, od sobote opoldne do ponedeljka zgodaj zjutraj, ko je bila približno ob 6. uri, tako kot smo napovedali, zapora odstranjena in avtocesta proti Mariboru znova odprta za promet.”

Prihajajoči konec tedna bo avtocesta predvidoma zaprta v smeri Ljubljane

Pojasnili so še, da je bila zaradi narave del popolna zapora vozišča neizbežna. “Del zaradi zagotovitve varnosti uporabnikov avtoceste in izvajalcev ni mogoče izvesti pod vzdrževalnimi zaporami (zapore enega prometnega pasu – voznega ali prehitevalnega). Popolna zapora je bila nujno potrebna, ker je bilo vozišče nevozno.” Pretekli konec tedna popolne zapore preko Trojan ni bilo, saj so z deli v smeri Maribora zaključili, načrtujejo pa, če bodo dovoljevale vremenske razmere, da bodo prvi konec tedna v decembru zaprli smerno vozišče v nasprotni smeri, torej med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani.

Pri vključevanju na regionalno cesto je pomagala policija

Povsem običajno je, da vsako popolno zaprtje avtoceste povzroči zastoje in slabo voljo pri voznikih, zlasti tistih, ki jih zapora preseneti. Na Martinov konec tedna, ko se se številni vozniki v soboto poznopopoldne vračali z morja, je bilo potrebno pri vključevanju na vzporedno regionalno cesto pred Blagovico čakati tudi uro in več. Na Darsu so nam pojasnili, da bi pri vključevanju na regionalno cesto lahko prišlo še do večjih težav, če ne bi bila prisotna policija. “Policijo smo o napovedani zapori obvestili in jo hkrati zaprosili za pomoč pri urejanju prometa. Policija je bila v križišču prisotna praktično ves čas daljših zastojev (z delom so zaključili nekaj po 20. uri, ko zastojev ni bilo več).” Dars je, kot nadaljujejo, o napovedani popolni vikend zapori obveščal že med tednom, in to prek prometnoinformacijskega centra (www.promet.si), katerega informacije povzema večina radijskih postaj, in prek vseh drugih razpoložljivih komunikacijskih kanalov. Poleg tega so na zaprto avtocesto in zastoje voznike opozarjali prek spremenljive prometne signalizacije (njen sestavni del so elektronske table nad avtocesto), in sicer zlasti na relaciji od ljubljanske vzhodne obvoznice (torej med razcepoma Malence in Zadobrova) do Blagovice na štajerski avtocesti.

“Glede obveščanja in urejanja prometa bomo v družbi Dars tudi v prihodnje naredili vse, kar je v naši moči, vendar se zastojem ob taki količini prometa, kot je na naših avtocestah, žal ne bomo mogli povsem izogniti.”

Za obsežnejša dela izbirajo vikende

Zastavlja se vprašanje, na osnovi česa se na Darsu odločajo, kdaj bodo na avtocesti postavili popolno zaporo. Na to vprašanje odgovarjajo, da so zaradi vedno večje zasičenosti prometa njihovi napori usmerjeni k čim večjemu prilagajanju del prometnim tokovom. “Dela organiziramo na način, da v sklopu popolne zapore avtoceste med vikendom, ko je prometa vseeno manj kot med delavniki, poleg tega ob nedeljah velja omejitev prometa za težka tovorna vozila, v okviru posamezne popolne zapore opravimo čim več načrtovanih del, tudi tistih, za katere bi bila na primer med tednom (izven jutranje in popoldanske konice) potrebna zapora enega prometnega pasu. Tako dela kot termine njihovega izvajanja skrbno načrtujemo.”

Dejstvo je, da po koncu turistične sezone na našem omrežju avtocest in hitrih cest poteka več del. Glede na količino prometa na posameznih odsekih se kljub skrbno načrtovanim terminom del slabši pretočnosti prometa ne moremo izogniti. Da bi se izognili še večjim zastojem v času turistične sezone, so z deli na posameznih odsekih začeli v jesenskem času. Ker so časovna okna za izvajanje del zaradi vedno daljših turističnih sezon krajšajo, morajo dela pospešiti in jih izvajati na več lokacijah hkrati, dokler še ne nastopijo prave zimske razmere.

K večji pretočnosti prometa ob delovni zapori lahko veliko prispevamo vozniki

K večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljeni delovni zapori lahko prispevajo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov in prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo ter strpnostjo v primeru zastoja. Prekratka varnostna razdalja, nepotrebno prehitevanje in menjava prometnih pasov pred zaporo lahko hitro privedejo do nesreče in posledično daljših zastojev. “Voznice in voznike prosimo za strpnost in previdnost za volanom ter jim svetujemo, da se pravočasno pozanimajo o stanju na cestah, priporočamo prometnoinformacijski center (www.promet.si),” še pravijo na Darsu in dodajajo, da so dela potrebna zaradi zagotovitve boljših pogojev za varen promet in podaljšanja življenjske dobe naših avtocest in hitrih cest. Zato uporabnike prosijo za razumevanje, strpnost in potrpežljivost, saj bo vožnja po opravljenih delih udobnejša, predvsem pa varnejša.