Na Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV) je potekala okrogla miza pod geslom »Mediji za manjšinske skupnosti v Sloveniji: sodobna vloga in pogledi naprej«. 

»Mediji so zelo pomembni pri ohranjanju manjšinske skupnosti, pomembni so za njeno  vitalnost in predvsem, da informirajo večinsko prebivalstvo. Prav to nas zanima – ali mediji dosežejo večinsko prbivalstvo. Le na ta način se bo manjšina ohranila, če bo povezana z večino,« je v uvodnem nagovoru ob otvoritvi dogodka dejala dr. Sonja Novak Lukanovič, direktorica INV.

Saša Banjanac Lubej, urednica oddaje NaGlas! je izpostavila podatek Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2021, da je imelo skoraj 14 % prebivalcev v Sloveniji prvo prebivališče izven Slovenije. Poudarila je pomen jezikovne pestrosti programskih vsebin in izpostavila izzive, s katerimi se sooča. »Oddajo je letos zaznamovala odločitev vodstva, da odreče sodelovanje vsem ostalim sodelavkam, ki so osem let sodelovale na njej,« in dodala, da je s tem posledično sledilo izbrisanje kar nekaj jezikov iz programa. Kljub trudom ohranjanja kakovosti oddaje pa ta ne more izpolnjevati vloge, ki so si jo zadali ob začetku njenega ustvarjanja.

Pomembno je enakomerno medijsko zastopanje

Sandi Horvat, urednik romskih oddaj na RTVS je poudaril prizadevanja za enakomerno medijsko zastopanje Romov v Sloveniji in dejal, da jeseni vstopajo že v 15. leto ustvarjanja televizijskih in radijskih oddaj: »Skušamo delati kakovostno, pokriti čim več plati in enakomerno zastopati Rome na Dolenjskem, v urbanih mestih, v Prekmurju.« Zaključil je, da si želi ovreči »romski« pridevnik: »Trudim se, da ne govorim o romskih učencih, romskih starših. To so samo učenci in so samo starši. To so samo Romi, ljudje.«

Sándor Kovács, sodelavec Pomurskega madžarskega radia je dejal: »V Sloveniji živeči Madžari smo posebni. Glede na rezultate raziskav smo edina izjema, ki se počutimo tako Madžari, kot Slovenci, torej del te države.« Želi si nastanka dvojezične platforme na internetu, ki bi nudila vpogled v razmišljanje ene in druge strani: »Marsikdaj nastanejo nesporazumi zaradi nepoznavanja druge strani. S takšno dvojezično spletno platformo bi se lahko izognili prav temu in ponudili sogovorniku vpogled v mnenje druge strani.«