Z decembrom bodo namreč na voljo le letne elektronske vinjete za osebna vozila in polletne za motorna vozila, medtem ko bodo tedenske in mesečne elektronske vinjete na voljo s februarjem 2022. Podlago za to daje predlog novele zakona o cestninjenju, ki je objavljen med vladnimi gradivi v obravnavi in o katerem mora odločiti še vlada.

Do zamika zaživetja sistema v celoti prihaja zaradi reševanja revizijskih zahtevkov, kar je posledično za tri mesece zamaknilo sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom, s slovaškim Skytollom.

Roke bodo skrajšali

Kot so za STA pojasnili na Darsu, bodo skupaj s Skytollom naredili vse, da določene roke skrajšajo. “Kljub trimesečni zamudi, pogodba z izvajalcem je bila sklenjena šele konec maja, ki ni nastala po naši krivdi, ampak je do nje prišlo zaradi neupravičenih pritožb neizbranih ponudnikov, želimo uporabnikom naših avtocest in hitrih cest s 1. decembrom letos omogočiti nakup elektronskih vinjet, tako kot je bilo načrtovano,” so dodali.

Uporabniki bodo z decembrom lahko kupili letne in polletne e-vinjete, nakup pa bo mogoč preko spleta in na fizičnih prodajnih mestih (na bencinskih servisih in pri različnih trgovcih).

“Letna e-vinjeta bo veljala eno leto od izbranega datuma. Na primer: letna e-vinjeta z izbranim datumom 15. april 2022 bo veljala do vključno 15. aprila 2023,” so povedali na Darsu.

Podatki o kupljeni elektronski vinjeti za točno določeno registrsko številko, cestninski razred in čas veljavnosti bodo po njihovih pojasnili shranjeni v centralnem sistemu elektronske vinjete. “Ob nakupu preko spletne aplikacije (kot registriran ali anonimni uporabnik) bo uporabnik v sistem vnesel naštete podatke, pri čemer je njegova odgovornost, da so podatki vneseni pravilno. V tem primeru bo možno plačilo s kreditno kartico ali si bo uporabnik izdelal ponudbo in nakazal denar na transakcijski račun družbe Dars,” so dodali.

Na dosedanjih prodajnih mestih bodo podatke vnesli prodajalci

Na dosedanjih prodajnih mestih vinjet, npr. bencinski servisi ali različni trgovci, pa bodo podatke v sistem vnesli prodajalci, uporabnik pa bo podpisal potrdilo, da so podatki – registrska številka, cestninski razred in veljavnost vinjete – pravilni, s podpisom pa bo tudi prevzel odgovornost za pravilnost podatkov.

Ob tem so v Darsu poudarili, da je za pravilnost podatkov odgovoren izključno uporabnik, ki bo, v primeru napačnih podatkov o registrski številki, cestninskem razredu ali začetku veljavnosti vinjete, nosil tudi posledice, saj vsaka od navedenih napak lahko pomeni, da cestnina za konkretno vozilo s točno določeno registrsko številko ni plačana.

“Do začetka veljavnosti vinjete (po 1. decembru bo mogoče kupiti vinjeto največ 30 dni prej) bo možno podatke o registrski številki spremeniti, ravno tako bo možno enkrat prestaviti začetek veljavnosti vinjete ali celo odstopiti od nakupa. Po začetku veljavnosti reklamacije ne bodo možne,” so še dodali.

Tedenske in mesečne e-vinjete bodo uporabnikom avtocest na voljo s februarjem prihodnje leto. Te bodo v vmesnem obdobju, kot tudi predvideva predlog novele zakona, uporabnikom na voljo v tiskani obliki, veljale pa bodo do poteka njihove veljavnosti. Po pojasnilih upravljalca avtocest bodo tiskane vinjete za leto 2022 v vijolični barvi.

Učinkovit nadzorni sistem šele prihodnje leto

Skytoll bo tako uspel zagotoviti celovit in učinkovit nadzorni sistem elektronskih vinjet šele s 1. februarjem 2022, zato bo upravljavec cestninskih cest v vmesnem obdobju, torej od 1. decembra 2021 do 1. februarja 2022, izdajal kratkoročne vinjete (tedenske in mesečne vinjete) v obliki nalepke, enako kot doslej, piše v predlogu novele.

“Na ta način se bo lahko nadzor nad občasnimi uporabniki cestninskega omrežja, ki predstavljajo pomemben delež prihodkov upravljavca cestninskih cest, izvajal še vedno na enak način kot sedaj. S tem bo preprečen izpad prihodkov upravljavca cestninskih cest, ki bi bil lahko posledica zlorab zaradi neustreznega nadzora nad elektronskimi vinjetami,” je navedeno v predlogu. Izpada prihodkov Darsa zaradi nepopolnega nadzora nad letnimi in polletnimi elektronskimi vinjetami od 1. decembra 2021 do 1. februarja 2022 sicer ni pričakovati.

Vozila, ki bodo v decembru in januarju začela uporabljati letno e-vinjeto, bodo Darsovi cestninski nadzorniki preverjali na nadzornih točkah, počivališčih, mejnih prehodih … Podatke o vozilu bodo po pojasnilih Darsa preverili ročno v centralnem sistemu, z vnosom registrske številke.

“Od 1. februarja 2022 bodo registrske številke vozil preko stacionarnih kamer nadzirane na posameznih točkah avtocestnega omrežja. Na nadzornih točkah, avtocestnih počivališčih, mejnih prehodih in avtocestnih priključkih, bo nadzor potekal s prenosno nadzorno opremo, z nadzornimi kamerami za mobilni nadzor pa bodo opremljena tudi vozila cestninskega nadzora, kar bo cestninskim nadzornikom omogočalo nadzor med vožnjo,” so še navedli na Darsu.