Na univerzah in višjih strokovnih šolah se danes začenja prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21. Za bodoče študente je na voljo 18.636 mest za redni in izredni študij, za študente višjih šol pa 11.719. Prijavijo se lahko do 18. marca. Največ mest razpisuje ljubljanska univerza.

Nadaljuje se trend zmanjševanja vpisnih mest

Trend zmanjševanja vpisnih mest za vpis v 1. letnik rednega študija se sicer tudi v novem študijskem letu nadaljuje, saj v primerjavi z lanskoletnim razpisom visokošolski zavodi razpisujejo 33 mest manj. Tudi število vpisnih mest za izredni študij se prav tako zmanjšuje, in sicer za 14. Povečujejo pa se predlagana vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce za 49 mest.

Tako je od skupaj 18.636 vpisnih mest v novem študijskem letu za državljane Slovenije in drugih držav EU na voljo 16.365 mest, za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva pa 2271 mest.

Mariborska univerza razpisala 4506 mest

Na ljubljanski univerzi je za prvi letnik na voljo 9111 vpisnih mest, od tega 8065 za redni in 1046 za izredni študij. Mariborska univerza je razpisala 4506 mest, od tega 3696 za redni in 810 za izredni študij. Na primorski univerzi, ki uvaja nov študijski program socialna pedagogika, je za prihodnje študijsko leto na voljo 1578 vpisnih mest, od tega 1183 za redni in 395 za izredni študij. Novomeška fakulteta za informacijske študije je razpisala 130 mest, od tega 70 za redni in 60 za izredni študij, novogoriška univerza 205 mest, Nova univerza 127, novomeška univerza pa 232 mest. V samostojnih visokošolskih zavodih je na voljo 476 vpisnih mest za izredni študij.

Vsak kandidat lahko odda eno prijavo za vpis

Tokrat je prijavo za vpis mogoče na spletnem portalu eVŠ oddati ne le z digitalnim potrdilom in uporabniškim imenom in geslom tako kot doslej, ampak tudi z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture. Ta se bo v prijavno-sprejemnem postopku upošteval enako, kot bi bila prijava oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, kar pomeni, da se prijavo izpolni in elektronsko podpiše v eVŠ brez pošiljanja po pošti.

Vsak kandidat lahko odda eno prijavo za vpis, kjer po prednostnem vrstnem redu izbere največ tri študijske programe, v katere se želi vpisati in za katere izpolnjuje oziroma bo do rokov izpolnjeval pogoje za vpis.

Pri tem je pomemben vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, ki jih želijo študirati in za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala, svetujejo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Informativna dneva v petek in soboto

Prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje je razpisalo 46 višjih strokovnih šol, in sicer 28 javnih in 18 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Za izobraževanje je razpisanih 32 različnih študijskih programov. Za redne študente je razpisanih 4135, za izredne pa 3465 mest. Ponudbo mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še 4064 vpisnih mest.

Informativna dneva bosta tako na višjih strokovnih šolah kot na fakultetah v petek in soboto.