Zaradi epidemije SARS-CoV-2 so prejšnji četrtek v Uradnem listu objavili odredbo o začasnih ukrepih glede izvajanja zdravstvenega varstva živali in označevanja oziroma njihove registracije. Po novih ukrepih, ki bodo trajali najdlje do 1. septembra 2002, velja, da stari roki za izvajanje cepljenj proti steklini ne veljajo.

Standardnih rokov cepljenj proti steklini se v času epidemije ne upošteva

Glede na doslej veljavne roke se mora psa proti steklini cepiti enkrat letno v prvih treh letih njegovega življenja, in sicer prvič med 3. in 4. mesecem starosti. Potem se psa cepi na dve do tri leta. V normalnih razmerah je treba roke upoštevati detajlno, saj le en zamujen dan pomeni, da je potrebno psa ponovno cepiti enkrat letno v treh zaporednih letih. Do kdaj traja rok veljavnosti cepiva, je navedeno v potnem listu psa. Do preklica odredbe pa se teh rokov ne upošteva.

Cepiti bo treba najkasneje en mesec po uradnem koncu epidemije

Vsi, ki do pričetka epidemije niso uspeli cepiti svojega psa (ali mačke), morajo to storiti najpozneje mesec dni po koncu razglasitve epidemije. Enako velja za tiste, ki jim je cepljenje v času epidemije poteklo. Sicer je bil rok za prestavitev tovrstnih cepljenj sprva veljaven do 15. aprila, a se je zaradi trenutnega epidemiološkega stanja prestavil do nadaljnjega. Ukrep velja tudi za vse ostale živali, ki bi morale biti cepljene na terenu.