Ministrstvo za šolstvo se je odločilo, da bo predlog zakona, ki predvideva, da bi cene šolske malice in oskrbnin v dijaških domovih ne glede na dvig stroškov za uporabnike ostale na ravni lanskih, podalo v javno obravnavo. Predlagajo, da bi se razlika v ceni pokrila iz državnega proračuna. Tako bi za kritje razlike v ceni malice in oskrbnin skupaj namenili 11,7 milijona evrov.

Cene malice bi naj ostale enake kot v prejšnjem šolskem letu

Kot je navedeno v obrazložitvi predloga zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, je njegov osnovni cilj omiliti posledice, ki so nastale zaradi vsesplošne draginje prehrambnih izdelkov in stroškov, povezanih s prehrano pri izračunu cene oskrbnine v dijaških domovih in cene malice učencev in dijakov.

Z zakonom bi tako določili, da se cena šolske malice za učence in dijake v prihajajočem šolskem letu ne zviša in ostane enaka kot v šolskem letu 2021/2022. Z namenom, da bi zagotovili čimbolj pozitivno poslovanje šol bi se tako osnovnim kot tudi srednjim šolam krila razlika med stroški in tako staršem zaračunano ceno malice krila iz državnega proračuna.

Enake cene bi naj veljale tudi za dijake

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagajo še, da bi dijaki in študenti, ki bivajo v dijaškem domu, v prihajajočem šolskem letu plačali oskrbnino v višini izhodiščne cene, kot je veljala od januarja do konca pouka v prejšnjem šolskem letu. V primeru, da je dijaški dom v preteklem šolskem letu določil nižjo ceno oskrbnine od njene izhodiščne cene, pa bi dijaki in študenti plačevali oskrbnino po tej, nižji ceni.

Iz proračuna bi se tako krila razlika med izhodiščno ceno oskrbnine, ki je veljala v preteklem letu, zvišane za vrednost indeksa rasti cen življenjskih stroškov in stroškov dela. Iz proračuna bi za kritje razlike v ceni malice in oskrbnin skupaj namenili 11,7 milijona evrov, in sicer 2,6 milijona v letošnjem letu ter dobrih devet milijonov v letu 2023.

Vse predloge in konstruktivne pripombe je mogoče na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poslati do vključno 9. septembra.