Celjska bolnišnica ob napovedi ministrstva za zdravje, da bo proti vodstvu zaradi objektivne odgovornosti in suma povzročitve smrti iz malomarnosti pri nedavni zamenjavi identitete bolnikov podalo ovadbo, obljublja dejavno sodelovanje. Aktivni bodo tudi pri sodelovanju z nadzorniki, ki bodo izvajali zunanje upravne in zdravstvene nadzore.

Znova opozarja, da je izredni interni strokovni nadzor nedvoumno pokazal, da je bil bolnik, ki je kasneje umrl, za akutno bolezen zdravljen ustrezno. Glede na rezultate nadzora je bil bolnik zdravljen skladno s smernicami zdravljenja zaznanega akutnega stanja, so poudarili.

Prekinitev pri terapiji njegovih kroničnih bolezni je bila po navedbah Splošne bolnišnice Celje tako kratkotrajna, da ni privedla do dokumentiranega zapleta. Poleg tega je bil bolnik ves čas klinično spremljan, so zapisali.

Policijo so obvestili kar sami

Kot so navedli, so dogodek takoj sami prijavili policiji in ji predali vse zahtevane informacije, z njo pa bodo dejavno sodelovali tudi vnaprej.

Glede nenehnih pozivov ministra za zdravje Danijela Bešič Loredana k odstopu vodstva bolnišnice so spomnili, da je vodstvo bolnišnice podalo odstopne izjave, a jih svet zavoda ni potrdil. Opomnili so na besede direktorja bolnišnice Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja, ki sta javno večkrat povedala, da bosta v primeru, da bi eksterni nadzori dokazali izključno krivdo bolnišnice, s funkcije takoj odstopila sama.

V bolnišnici ves čas od zaznave dogodka zamenjave identitete dveh bolnikov poudarjajo, da podpirajo celovito preiskavo nad sistemom obravnave bolnikov z zmanjšano sposobnostjo pri komunikaciji in njihovega prehajanja med ustanovami, ki jih obravnavajo. Le podroben pregled postopkov v vseh institucijah in njihova analiza bodo pomagali k izboljšanju kakovosti in uvedbi sprememb, ki bodo zmanjšale tveganje za podobne dogodke v prihodnje, so prepričani.

Po njihovem mnenju zaposleni ne smejo postati krivci za dolgoletne sistemske anomalije. Glede na to od odločevalcev pričakujejo, da se bodo do zaključka preiskave izogibali kriminaliziranju dogodka in javnim pritiskom na celotno zdravstveno osebje.

V celjski bolnišnici je prejšnji teden prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Sprejeli in identificirali so ju na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja Zdravstvenega doma Sevnica, ki ju je pripeljalo. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli prejšnjo sredo, ko so umrlega bolnika že pokopali.

Izredni strokovni nadzor v bolnišnici je pokazal, da je do zamenjave bolnikov prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice ob predaji bolnikov med reševalcema ZD Sevnica v triažo.

STA